Tags : مسابقه طراحی پوستر

جشنواره و فراخوان های هنری

فراخوان مسابقه طراحی پوستر SICAB

فراخوان های گرافیکی و طراحی که در سطح بین المللی برگزار شوند و صاحب نام باشند و از همه مهم تر برای شرکت کننده های ایرانی فضایی داشته باشند بسیار محدود هستند پس اگر در این زمینه مهارتی دارید این فرصت را از دست ندهید و به جمع شرکت کنندگان در این فراخوان مسابقه طراحی […]ادامه مطلب