Tags : مستند نگاری

عکاسی و فتومونتاژ هنرهای تجسمی

طعم زندگی به سبک عکاسی های اولین بنچیکوا

اولین سبک عکاسی های جدید خود را در شبکه های اجتماعی شیر کرده است و پس از آن بازخورد بسیاری دریافت کرده است که همین بازخورد های شبکه های اجتماعی آنها را ترند کرده است. در بین این تصاویر میتوان روزمرگی ها و کارهای روزانه یک خانم را در قاب تصویری دید که با روکشی […]ادامه مطلب