Tags : مهندی قدیانلو

گرافیتی و دیوارنگاری هنرهای مفهومی

قدیانلو، مردی که دیوارنگار جدید خیابان گرینوی را خلق خواهد

دیوارنگاری قدیانلو در بوستون آمریکا با تغییر رنگ برک درختان، دیوارنگار خیابان رز کندی گرینوی، بوستون نیز تغییر خواهد کرد. روز جمعه، هنرمند ایرانی مهدی قدیانلو کار خود را روی پروژه‌ی “فضای امید”، شروع کرد که پنجمین کاریست که دیوار گرینوی در میدان دویی را از آغاز اجرای آن در ۲۰۱۲، زینت می‌بخشد. مهدی قدیانلو […]ادامه مطلب