Tags : موزه اَندری شپتیتسکی

اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی

تخلیه اضطراری بزرگترین موزه اوکراین

با طولانی‌تر شدن جنگ در اوکراین، کارکنان موزه ملی آندری شپتیتسکی به عنوان بزرگ‌ترین موزه‌ی این کشور، در حال انتقال آثار هنری به انبارهای امن هستند. این تخلیه‌ی اضطراری در حالی صورت می‌گیرد که هنوز نمی‌توان تخمینی از آینده و نتیجه‌ی حمله‌ی روسیه متصور شد. موزه ملی آندری شپتیتسکی در لویو، بزرگ‌ترین شهر غرب اوکراین […]ادامه مطلب