Tags : هدی علوی طبری

عکاسی و فتومونتاژ نقد و مقالات هنرهای تجسمی

تاریک و رجا با روح شادمانه

چند روز پیش عکسی از سعید فلاح فر در صفحات مجازی مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت و باعث کنجکاوی زیادی شد. با مدیای کاملاً عکاسانه، تأویل پذیر و شاعرانه، بدون عکس نوشته و کما فی السابق بدون عنوان. با توجه به شناختی که از این هنرمند دارم، به خصوص این که با گوشه ای از […]ادامه مطلب