هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

سیاست های اروپا در جذب هنرمند و آثار هنری

میزان فروش در حراجی های هنری

برای بسیاری از ما تصور بازار هنر در اروپا یک تصور مرده است، چراکه اغلب کشورهای عربی و حتی چینی هایی که با ثروت ناگهانی سعی دارند جایگاهی برای شخصیت خود در جهان باز کنند، به دنبال خرید و فروش آثار هنری هستند. اما واقعیت این است که اتفاقا اروپا سیاست های جالبی را در […]

نسرین برکت نقاش و فعال هنری

نسرین برکت نقاش و فعال هنری

از آنجایی که زنان موضوع اصلی نقاشیهای من بوده و نه مختص به یک نقطه خاص جغرافیایی بلکه بیانگر کلیتی از خلقت زن که در طول تاریخ تحت تاثیر عناصر دیگری بوده است، عناصری متاثر از وقایع اجتماعی و سیاسی که همراه با احساسات و عواطف درونی و تجربیات متعدد از فضاهای ذهنی من بازنمایی […]