Tags : هنر نوگرا و معاصر ایران

نقد و مقالات هنرهای تجسمی

مروری بر چند فراز در هنر نوگرا و معاصر ایران

جنبش هنر مدرن در ایران در اواخر دهه بیست و اوایل دهه سی شمسی شکل گرفت. از نظر سیاسی، این سال‌ها هم‌زمان با کناره‌گیری رضاشاه پهلوی و افزایش تماس با غرب بود. از نظر هنری، این دوره پس از درگذشت کمال‌الملک 1226-1319 (1847-1940) بود که به طور نمادین پایان پایبندی خشک به نقاشی آکادمیک به […]ادامه مطلب

نقد و مقالات هنرهای تجسمی

پنج بعلاوه یک

نخستین نشانه های نوگرایی فرهنگی در ابتدای قرن چهاردهم شمسی در هنر و ادبیات ایران مشاهده می شود. در واقع  رفتار ها و نوشته های فکری و فرهنگی، که از زمان عباس میرزا شاهنامه نا کام قاجار در زمینه تجدد گرایی و آشنایی بیشتر با جهان غرب  نضج رفته و به جنبش مشروطه منجر شده […]ادامه مطلب

نقد و مقالات هنرهای تجسمی

اثر تحریم‌ها بر هنر معاصر ایران

سالیان سال هنر ایران در منطقه‌ی خاورمیانه حرف اول را می‌زد. اما امروز تحریم‌های آمریکا هنرمندان را به انجام روش‌های قرن هجدهمی مجبور می‌کند. معاملات تمام نقدی، کابوس های لجستیکی، مواد هنری کمیاب – اینها تنها چند نمونه از مشکلاتی است که زندگی در ایران تحت تحریم های خرد کننده را برای هنرمندان سخت کرده […]ادامه مطلب