Tags : Ali GHalamSiah

مصاحبه با هنرمندان هنرهای تجسمی

گفتگو با علی قلمسیاه عکاس معاصر

علی قلمسیاه شهریور ١٣٢٣ در یزد متولد شده است. عکاسی را در دوران دبیرستان و از سالهای ١٣٣۶ آغاز کرده و از سال ١٣۴٠ در زمینه های عکاسی از طبیعت و ورزش فعالیت نموده است. او همچنین عکاسی پیشرفته را در موسسات و دانشکده های عکاسی از سال ١٣۶٠ تدریس می نماید. علی قلمسیاه با […]ادامه مطلب