Tags : Arne Svenson

عکاسی و فتومونتاژ هنرهای تجسمی

نگاهی به زندگی روزمره

زندگی روزمره در قاب عکس شاید نقاشی هایی از Johannes Vermeer یا Edward Hopper و یا فیلم هیچکاک به اسم پنجره عقب را دیده باشید. این آثار هنری به موضوع امروز مقاله ما بسیار مرتبط هستند . مجموعه عکس زیر به اسم (همسایه ها) مجموعه ای است که زندگی روزمره ی ما را به صورت نگران کننده ای روایت می کند و یا […]ادامه مطلب