Tags : Behrouz Boochani

ادبیات و کتاب

پناهجوی ایرانی بهروز بوچانی برنده جایزه ادبی ویکتوریا شد

از اردوگاه به جهان وضعیت بازداشت غیر انسانی پناهجویان در جزایر اقیانوس آرام آنقدر موضوع اخبار و گروه های فعال سازمان ملل بوده که دیگر حساسیت خود را از دست داده است. اما یک رخداد کم‌نظیر، این اردوگاه های پناه جویی را دوباره به صدر توجهات جهانی رسانده است. ماجرا از این قرار است که […]ادامه مطلب