Tags : Chile

ادبیات و کتاب

لوئیس سپولودا نویسنده برجسته‌ی شیلیایی درگذشت

لوئیس سپولودا نویسنده نامدار شیلیایی بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. او یکی از همراهان سالوادور آلنده بود و به خاطر مخالفت‌های خود با رژیم استبدادی پینوشه به زندان و تبعید محکوم شد. برخی از آثار او به پارسی هم برگردانده شده است. لوئیس سپولودا در سال ۱۹۴۹ در خانواده‌ای با اندیشه‌های سوسیالیستی زاده […]ادامه مطلب