Tags : christien meindertsma

اخبار هنرهای تجسمی رویداد های هنری نقاشی و طراحی هنرهای تجسمی

هفته طراحی هلند

هفته طراحی هلند، همچنین شناخته شده با عنوان DDWیک رویداد سالانه در ارتباط با طراحی در هلند است. این رویداد در حدود هفته آخر ماه اکتبر شکل می گیرد و یک رویداد نه روزه است که شامل نمایشگاه ها، کارگاه ها، سمینارها و جشن ها است. در زیر برخی از پروژه های این رویداد را […]ادامه مطلب