Tags : Cubist

معماری و شهرسازی نقاشی و طراحی نقد و مقالات هنرهای تجسمی

ظهور ناب گرایی

زیبایی شناسی در هنر همواره یکی از چالش برانگیزترین موضوعات بوده است. همین اندازه بس که پس از سه هزار سال تاریخ فلسفه، فیلسوفان هنوز به دیدگاهی یکسان در مورد آن نرسیده‌اند؛ همین عامل هم به اهمیت آن می‌افزاید، چراکه اصولا زیبایی بیش‌از آن‌که مبحثی منطقی باشد، نوعی ادراک حسی است. همواره پای پاریس در […]ادامه مطلب