Tags : des architectures vives

اینستالیشن و چیدمان جشنواره و فراخوان های هنری معماری و شهرسازی هنرهای مفهومی

جشنواره ی Des Architectures Vives

جشنواره معماری جشنواره ی سالیانه ی “معماری درخشان” Des Architectures Vives برنامه ای با هدف شروع تفکر و تاملی بر معماری و توسعه ی آن در بافت شهری موجود است. این جشنواره با نمایش و برجسته کردن پروژه های معماران جوان و طراحان شهری و برگزاری تورها و بازدیدها باعث می شود که پروژه های […]ادامه مطلب