Tags : Edward Jean Steichen

عکاسی و فتومونتاژ نقد و مقالات هنرهای تجسمی

عکس خوب از دیدگاه ادوارد اشتایخن

به نظر شما عکس خوب یعنی چه؟  ادوارد اشتایخن (استایکن) در لوکزامبورگ به دنیا آمد. وی ابتدا به فرآگیری نقاشی روی آورد و سپس در یک شرکت لیتوگرافی به کار مشغول شد. از سال 1896 عکاسی را شروع کرد و نخستین نمایشگاهش را در سال 1889 بر پا کرد و در سال 1900در نمایشگاه مکتب […]ادامه مطلب