Tags : Famous Photographers

اخبار هنرهای تجسمی عکاسی و فتومونتاژ هنرهای تجسمی

عکاسان معروف ترین عکس های تاریخ

عکس های بسیاری هستند که در تاریخ عکاسی و خاطره‌ی جمعی جهانیان جاودانه شده‌اند. امروز به سراغ مجموعه‌ی “پشت عکس ها” از تیم منتوآنی رفته‌ایم. منتوآنی این پروژه را در سال 2006 آغاز کرد و تاکنون از عکاس 150 عکس معروف، عکاسی کرده است. در زیر بخشی از این مجموعه‌ی جالب را می‌بینیم:    ادامه مطلب