Tags : Faramarz Pilaram

نقد و مقالات هنرهای تجسمی

روایتی بر یک انهدام (قصص القرآن فرامرز پیلارام)

در طی سالهای ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۷ به سفارش فرهنگسرای نیاوران و به ابتکار یکی از مهمترین و تاثیرگذار ترین شخصیت های تاریخ هنر معاصر ایران «فیروز شیروانلو» تصویر سازی برخی از مهمترین کتب ملی و مذهبی ایران به تنی چند از نخبگان هنری این سرزمین سفارش داده شد. نخستین کتاب، اوستا بود که مسعود عربشاهی […]ادامه مطلب

نقد و مقالات هنرهای تجسمی

روایتی بر تندیس چوبی فرامرز پیلارام

هنر نوگرای ایران میراث پر باری است که از گذشته به دست ما رسیده است و ریشه در سنت های فرهنگی و هنری پیشین سرزمین ما دارد، و مدیون افرادی است که از هر حیث آن را پر بار تر کرده اند، و یکی از این افراد مسلما فرامرز پیلارام است. پیلارام که دانش آموخته […]ادامه مطلب

نقاشی و طراحی نقد و مقالات

مروری بر فعالیت های فرامرز پیلارام

در تاریخ هنر معاصر ایران هنرمندان کمی هستند که با وجود عمر کمشان تاثیر بسزایی در تاریخ هنر این سرزمین گذاشته اند و نامشان تا ابد بر آسمان هنر ایران خواهد درخشید، یکی از این هنرمندان فرامرز پیلارام است ، فرامرز پیلارام زاده ۲۱ فرودین ۱۳۱۶در تهران است ، نام وی عموما بخاطر تاثیر او […]ادامه مطلب