Tags : google trends

اخبار هنرهای تجسمی نقد و مقالات

هنرمند ها دیوانه‌اند یا مردم؟

اگر شما هم هنرمند هستید یا قصد دارید در آینده هنرمند شوید، همین ابتدا بهتر است برویم سراغ اصل مطلب و اعلام کنیم که برایتان از طرف گوگل اخبار بدی آورده‌ایم! کافی است نگاهی به بیش‌ترین جستارهای مردمی در گوگل انداخته تا ماجرا جالب‌تر شود: چرا هنرمندان دیوانه‌اند؟ چرا هندمندان عجیب هستند؟ چرا هنرمندان متفاوتند؟ […]ادامه مطلب