Tags : Iranian Artists

آثار هنری برجسته اخبار هنرهای تجسمی

اعتراض موزه هنرهای مدرن MoMA به دستور ممنوعیت ورود ترامپ

نمایش مجدد آثار هنرمندان ملل مسلمان در موزه MoMA در اعتراض محکمی توسط یکی از موسسات فرهنگی مهم بر علیه دستور ترامپ درباره مهاجرت، موزه هنرهای مدرن بخشی از مجموعه آثار گنجینه خود از هنرمندان ملل مسلمان که شهروندانش از ورود به آمریکا منع شده اند، به نمایش گذاشت. پنجشنبه هفته پیش هفت اثر از […]ادامه مطلب