Tags : Jacques Alexandre

اخبار هنرهای تجسمی عکاسی و فتومونتاژ معماری و شهرسازی هنرهای تجسمی

بافت های معمارانه

مشابه کارهای ژاک الکساندر، عکاس پرتغالی مانوئل میرا گوجینو تصاویری از بناها معماری را به نمایش در آورده است. او برای نمایش انتزاع در زندگی روزمره به سراغ نمای ساختمان ها رفته و با استفاده از بازتاب، روشنایی و بافت فیزیکی روی هر بنا، ترکیبات منحصر به فردی به وجود آورده که منجر به تولید […]ادامه مطلب