Tags : K-abeilles

معماری و شهرسازی هنرهای تجسمی

هتلی برای زنبورها و سایبانی برای انسان ها

سکونتگاه زنبورها آتلیه طراحی  AtelierD با طراحی غرفه ای درموترسهولتس فرانسه، میکرو سکونتگاه هایی را برای زنبورهای وحشی طراحی کرده است. هتل K-abeilles برای زنبورها چیزی بیش از یک غرفه جذاب برای جشنواره آرچی در فرانسه  است. دیوار لانه زنبوری غول پیکر فضای جذابی برای زنبور های وحشی که دوست دارند به فضاهای تنگ نقب بزنند، ایجاد کرده است. این غرفه […]ادامه مطلب