Tags : Kitsch

نقد و مقالات

زندگی با مُد کیک خامه ای تُرش

مد به جای سبک اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که برای خرید خانه‌ای در شمال تهران به سنگ های نما و ستون های رومی توجه می‌کنید و اگر گنبدی هم مانند گنبد معروف فلورانس بالای آن ببینید به شدت ذوق زده می‌شوید، مخاطب سبک خامه ای معماری هستید! پس از این فاکتورها […]ادامه مطلب