Tags : Long-exposure photography

عکاسی و فتومونتاژ نقد و مقالات هنرهای تجسمی

چکیده ای درباره عکاسی با نوردهی طولانی

در این نوع عکاسی به تنظیمات سرعت شاتر نیاز دارد. زیرا قرار است شاتر مدت زمان طولانی ‌تری باز باشد؛ زمانی مثل نیم ثانیه تا چندین دقیقه و حتی یک ساعت. استفاده از سه پایه در این نوع عکاسی حتما توصیه می شود، چرا که هر گونه لرزش افکت و عکس مورد نظر شما را […]ادامه مطلب