هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

آنچه در هفتمین دوره حراج ملی گذشت

به گزارش هنرگردی، هفتمین دوره حراج ملی عصر امروز سوم تیرماه ۱۴۰۱ با اجرای زهرا محمودوند در خانه همایش برگزار شد. نخستین اثری که در این حراج ارائه شد سینی قلم‌زنی مربوط به دوران زندیه بود. این اثر با قیمت ۳۹ میلیون تومان به فروش رفت. قلمدان لاکی آقا زمان مربوط به دوران قاجار با […]