Tags : Museum Island

اخبار هنرهای تجسمی موزه گردی هنرهای تجسمی

خرابکاری هنری در جزیره موزه برلین

گسترده‌ترین وندالیسم در آلمان پس از جنگ جهانی دوم درست در روز سالگرد اتحاد دو آلمان، مجموعه موزه‌های برلین در منطقه‌ای موسوم به جزیره موزه مورد رشته اقدامات خرابکارانه قرار گرفتند. در این حملات، ۷۰ اثر نفیس هنری با یک مایع روغنی لکه‌دار و تخریب شده‌اند. به گزارش پلیس برلین این اتفاق در روز سوم […]ادامه مطلب