Tags : Tandis

رویداد های هنری

گزارش کارگاه بابک کاظمی در فستیوال پرتره‌سازی

مریم روشنفکر، تندیس: نشست گفتگو با بابک کاظمی در چهارمین فستیوال پرتره سازی به صورت یک کارگاه عملی برگزار و با استقبال حاضرین روبرو شد. نشست گفتگو با بابک کاظمی با اعلام تغییرمکان از سالن به حیاط آغاز شد، جایی که ردیفی از وسایل مختلف، یک چادر صحرایی، یک دوربین قطع بزرگ و بابک کاظمی […]ادامه مطلب