جرج رومرو خالق فیلم‌های زامبی درگذشت+

جرج رومرو خالق فیلم‌های زامبی درگذشت