آثار مورد توجه منتقدین در جشنواره های خارجی اینبار DAVID BRAY

این نوشته از این جهت حائز اهمیت است که نشان میدهد در جشنواره های خارجی و قدیمی اروپایی چه آثاری و در چه سطحی در حال ارائه هستند، رویداد Stephanie Chefas Projects یکی از این موارد است که میزبان چندین آرتیست از کشورهای مختلف اروپاست، در این بین یکی از مجموعه های ارائه شده که مورد توجه بسیاری نیز قرار گرفته، توسط DAVID BRAY خلق شده اند. DAVID BRAY به “روان درمانی” با استفاده از المان های هنری ساده مشهور است و رد آثار او همیشه می توان ردی از ایده هایش را مشاهده کرد.

هر فرد با دیدن آثار او می تواند بخش هایی از زندگی روزانه خود را ببیند و یا اذعان کند که این اثر در انتهای ذهن او تعبیری از یک رویداد واقعی و در شرایط زندگی هر فرد را نمایان می کند.

این نقل قولی است که به صورت لفظی از گفته های منتقدین این آثار ترجمه شده است، هر چند که همچین حسی را از هیچ کدام این آثار نمی توان دریافت کرد اما به وضوح نمایش می دهد که این ها نمونه هایی هستند که بسیار مورد توجه منتقدین قرار میگیرند و برای جامعه امروزی اروپا معتبر به شمار می روند، البته بیشتر شاید طرز فکر آرتیست پشت این آثار برای همگان جالب باشد تا خود اثر.

دیدگاهتان را بنویسید