اگر شما هم از آن دست افرادی هستید که گاهی از دستفروش ها خرید می‌کنند، می‌توانید امیدوار باشید با بهایی ناچیز مالک جنس عتیقه ای شوید؛ این اتفاق چند روز پیش برای یک انگشتر الماس که به قیمت ۱۰ پوند از یک دستفروشی خریده شده بود رخ داد و در حراج ساتبی به قیمت بیش از ۶۰۰ هزار پوند به فروش رفت!

مالک این انگشتر که در دهه ۱۹۸۰ آن را خریده گفته که بزرگی نگین این انگشتر باعث شد که آن را بخرد. او نمی‌دانست نگین انگشتری که او در سالهای گذشته هر روز به دست داشت، الماسی ۲۶ قیراتی است. گمان می‌رود که این الماس متعلق به قرن نوزده باشد.

مسئول بخش جواهرات حراج ساتبی گفته است:

مالک این انگشتر آن را هر روز به دست داشت. با آن به خرید می‌رفت. هیچ کس ارزش واقعی آن را نمی دانست.

به گفته مسئول بخش جواهرات حراج ساتبی، مالک این انگشتر تصور نمی‌کرد که این انگشتری با ارزش باشد، به این دلیل که نگین آن همانند الماس براق نبود. اما پس از ۳۰ سال مالک این انگشتر آن را به ساتبی آورد و یک جواهر فروش به او گفت که این انگشتر قیمتی است و در نهایت به بیش از ۶۰۰ هزار پوند فروش رفت!

۰ Comments

Leave a reply

کلیه حقوق متعلق به مجموعه هنرگردی می‌باشد. طراحی و پشتیبانی وب سایت از شاریوت

با ما در تماس باشید

برای ارتباط با هنرگردی از این بخش استفاده نمایید

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account