بحران مالی در خانه هنرمندان ایران

مدیر عامل خانه هنرمندان ایران روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه نسبت به احتمال تعطیلی این قطب هنری هشدار داد.

مجید رجبی معمار در گفتگو با ایسنا با بیان مشکلات جدی مالی خانه هنرمندان ایران و عدم حمایت شهرداری و وزارت فرهنگ و ارشاد، از احتمال تعطیلی این محل پس از ۲۱ سال فعالیت گفت.

وی با اشاره به این‌که پس از همه‌گیری ویروس کرونا، خانه هنرمندان ایران تمامی منابع درآمد خود را از دست داده‌، افزود شهرداری هم از ابتدای امسال کمک‌های مالی خود به این مرکز را قطع کرده‌است.

خانه هنرمندان ایران در خیابان ایرانشهر تهران واقع شده است. این مرکز در اصل یک بنای دوران پهلوی اول با کاربری نظامی بود. سرانجام که در سال ۱۳۷۸ این پادگان با انجام بازسازی و تغییر کاربری به خانه هنرمندان ایران تبدیل شد.

دیدگاهتان را بنویسید