برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶

نشانی تاریخ - گشایش مدیوم عنوان   هنرمند نگارخانه
خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، کوچه اشراقی، شماره ۴ شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱   --- ۴ ۱
انقلاب، خیابان خارک ، شماره ۱۴ دوشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- ۱۴ ۲
خیابان پاسداران، گلستان دوم /فلاح زاده/ ،شماره ۸۳ سه شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- ۸۳ ۳
خیابان کریم خان زند، خیابان عضدی /آبان جنوبی/، کوچه اردشیر ارشد. شماره ۷ شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- آ /سالن ۱/ ۴
خیابان سنایی، خیابان شاهین (خدری)، شماره ۱۸، طبقه اول شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی - سیاوش طلایی اُ ۵
میدان هفت تیر، خ مفتح جنوبى، بن بست شیرودى شماره ٢۵ دوشنبه‌ها تعطیل است ۱۸ اسفند – ۲۸ فروردین از ساعت ۱۶ تا ۲۰ مجسمه - رنگ و رینگ سپیده نوری اعتماد ۱ ۶
میدان هفت تیر، خ مفتح جنوبى، بن بست شیرودى شماره ٢۵ دوشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- اعتماد ۲ ۷
گیشا /کوی نصر/، خیابان شهید علیالی/پیروزی غربی/، خیابان جوادی ، شماره ۵۳ روز تعطیل ندارد ۲۴ آذر – ۸ دی از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی - دگرگونگی هامون بادپر ابد ۸
خیابان کریم خان زند ،خیابان ایرانشهر، کوی برفروشان، شماره ۱۶ – شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- اثر ۹
اقدسیه، بلوار آجودانیه /شهید سباری/، خیابان ۱۴ شرقی، شماره ۲۲ – روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- احسان ۱۰
جردن، خیابان گلفام، انتهای گلفام، سمت راست، بن بست امینی، شماره ۳ – چهارشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- الهه ۱۱
نقلاب /غرب به شرق/، بین ابوریحان و فلسطین، کوچه مهارت، شماره ۴ – روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- امین ۱۲
خیابان ولیعصر، خیابان زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان پسیان ،شماره ۳ – روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- اِی.جی. /Ag/ ۱۳
میدان هفت تیر، مفتح جنوبی، پس از تقاطع سمیه ،خیابان بوربور، خیابان خاقانی، بنبست روشن منش، شماره ۲ – شنبه ها تعطیل است ۲۰ بهمن – ۲۵ اسفند از ساعت ۱۲ تا ۲۰   منموزین گروهی آب/انبار ۱۴
خیابان دولت، دیباجی جنوبی، روبه رو پارک ارغوان، کوچه مژگان، شماره ۴۱ –شنبه ها تعطیل است --- آبی ۱۵
ولیعصر، جنوب پارک وی ،انتهای کوچه تورج، کوچه خاکزاد، شماره ۴۲ – روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- آتبین ۱۶
خیابان ولیعـصر، نرسیـده به میـدان ونک، خیابان عباسپـور /توانیــر/ شمـالـی، بعـد از پـل همت ،شاره  ۲۳ - شنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰     ---   آتشزاد ۱۷
خیابان نوفل لوشاتو، کوچه لولاگر، شماره ۵ /ورودی حیاط/ – آدینه ها غیر از گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۳ تا ۱۹ --- آران ۱۸
خیابان نوفل لوشاتو، کوچه لولاگر، شماره ۵ /ورودی حیاط/ – آدینه های غیر گشایش تعطیل است ۴ – ۲۱ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ کاشفان چشمه محمد اسکندری آران /پروژه ها/ ۱۹
فرمانیه، بلوار اندرزگو، انتهای خیابان سلیمی شمالی ، شماره ۱۴۷، باغ انجمن خوشنویسان – روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۷ تا ۲۱ --- آرت سنتر  باغ ۲۰
ونک، خیابان ملاصدرا ، بزرگراه کردستان جنوب ،شیراز جنوبی، پایینتر از همت، بلوار علی خانی ،۲۰ متری گلستان ،۱۲ متری دوم، شماره ۳ – شنبه‌ها تعطیل است ۱۸ - ۲۵ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰   طراحی - باطن گروهی آرته ۲۱
میرداماد، میدان مادر ، خیابان شاه نظری، میدان کاظمی، خیابان کاظمی، کوچه مازیار، کوچه دریا، شماره  ۶– آدینه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۰ تا ۲۰ --- آرتیبیشن ۲۲
شهرک غرب، میدان صنعت ،خیابان حسن سیف، کوچه دوم، شماره ۷ پنجشنبه و آدینه غیر از گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- اردیبهشت ۲۴
خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه عباسآباد /بهشتی/ ،کوچه زرین، شماره ۱۰– روز تعطیل ندارد ۴ – ۱۸ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ جواهر سازی معاصر گروهی آریا ۲۵
الهیه، انتهای خیابان مریم شرقی، ابتدای خیابان فرشته /شهید فیاضی/، شماره ۹ –شنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- آریانا /گالری/ ۲۶
الهیه، انتهای خیابان مریم شرقی، ابتدای خیابان فرشته /شهید فیاضی/، شماره ۹ –شنبه ها تعطیل است ۱۱ – ۲۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی - مسخ مارال اصفهانی آریانا /هاب/ ۲۷
خیابان  کوروش کبیر /شریعتی/، بالاتر از پل رومی، جنب بانک پارسیان ،شماره ۱۸۳۱   از ساعت ۱۶ - ۲۱ --- آس ۲۸
میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان ۱۸، بنبست گلمحمدی، شماره ۴   از ساعت ۱۷ تا ۲۱   --- آشیان نقش و مهر ۲۹
ونک، خیابان سئول، شماره ۴۰ – شنبه ها تعطیل است --- آن /نگارستان/ ۳۰
ونک، خیابان سئول، شماره ۲۸ – شنبه ها تعطیل است --- آن /نگارستان دو/ ۳۱
ونک، خیابان سئول، شماره ۴۴ – شنبه ها تعطیل است --- آن /بنیان/ ۳۲
خیابان  کوروش کبیر /شریعتی/، پل رومی، خیابان شریفی منش، بن بست رامین، شماره ۹ – سه شنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- آوا ۳۳
بلوار فردوس شرقی، نبش وف آذر جنوبی، مجتمع تجاری آیریک، طبقه سوم ،واحد ۱۰۲– دوشنبه‌ها تعطیل است ۱۸ – ۲۴ اسفند از ساعت ۱۷ تا ۲۱ هنرمندان معاصر گروهی آیریک ۳۴
یوسف آباد، جهان آرا ،خیابان نوزدهم /جلال حسینی/، شماره ۴۸ – شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- افرند ۳۵
میدان هفت تیر، کوچه آقا محمدی، شماره ۷۷ –شنبه‌ها تعطیل است ۱۱ - ۲۱ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ گلاویز حمید شادمانی اِمکان ۳۶
بزرگراه کردستان، آ.اس.پ ، واحد ۲۵ – روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- اکنون ۳۷
خیابان کریمخان، خیابان حسینی، خیابان ششم ، شماره ۲ – چهارشنبه‌ها تعطیل است --- اورمزد ۳۸
خیابان شریعتی ، خیابان کلاهدوز ، نرسیده به سهراه نشاط ، کوچه الهوردی آذر ، شماره ۲۸ - پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ ---   ایده پارسی ۳۹
خیابان شریعتی ، خیابان کلاهدوز ، نرسیده به سهراه نشاط ، کوچه الهوردی آذر ، شماره ۲۸ - پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- ایده پارسیB ۴۰
خیابان کریمخان زند ، خیابان شهید عضدی /آبان جنوبی/ خیابان سپند شماره ۶۹ -شنبه‌ها تعطیل است ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ – ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی مرتضی دره‌باغی ایرانشهر ۴۱
الهیه، خیابان مهدیه ،خیابان جبهه، کوچه لسانی ،بنبست حمید، شماره ۱ - شنبه‌ها تعطیل است ۱۱ – ۲۵ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ عکس - چیزی شبیه یک رویا یاسمین اشکبوس   ایوان ۴۲
انتهای خیابان مطهری،  بعد از تقاطع دکتر شریعتی - میدان پلیس   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- باغ موزه قصر ۴۳
فرشته، خیابان بوسنی و هرزگوین، سه راه دکتر حسابی، شماره ۳۰– آدینه ها به جز گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- باغ موزه هنر ایرانی /گالری پردیس/ ۴۴
خیابان ولیعصر، پائینتر از فاطمی، کوچه پرستو، شماره ۲۲، واحد ۱- چهارشنبه ها تعطیل است ۱۸ - ۲۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی - ایستاده تا خاک   وحید رحیمی علایی برسام ۴۵
خیابان درکه، خیابان احمدپور ،شماره ۶۰ - شنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۲۱ --- بُن ۴۶
فرمانیه، خیابان اندرزگو، چهار راه قیطریه ،خیابان سلیمانی غربی، شماره ۹۰، طبقه ۴، واحد ۸ - پنجشنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۱۹ --- بنفشه ۴۷
خیابان فردوسی، خیابان تقوی، کوچه بهداشت، پلاک ۶ – شنبه و یکشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۵ تا ۱۹ --- بنیاد پژمان / کارخانه آرگو ۴۸
خیابان کریم خان،، خیابان ویلا /نجات اللهی/، خیابان سپند شرقی، شماره ۲۰، ساختمان ۳۲ – روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- بنیاد لاجوردی ۴۹
خیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، کوچه ارمغان غربی ،شماره ۱۱ -  شنبه و یکشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- بوم ۵۰
خیابان شهید لواسانی / فرمانیه/، خیابان شهید جباریان/قروردین/، کوچه مسجدی، کوچه مرمری ،شماره ۱۳   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- بهنام دهشپور ۵۱
بهارستان، پایین تر از خیابان کمال ملک، نرسیده به میدان بهارستان، شماره ۶، طبقه اول ۴ – ۲۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۱ عکس - چشم انداز گروهی بهارستان ۵۲
خیابان ولیعصر/عج/، ابتدای بزرگراه نیایش، روبروی کردستان، طبقه منفی ۲   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- پردیس ملت ۵۳
میدان هفت تیر، مفتح جنوبی، پس از تقاطع سمیه ،خیابان خاقانی، پس از کوچهی طبرسی، نبش بنبست روشن منش، شماره ۲۸ – شنبه و یکشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- پلتفرم ۲۸ ۵۴
خیابان انقلاب، دروازه دولت ،خیابان خاقانی، شماره ۲۸ –  شنبه و یکشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۴ تا ۲۰ --- پلتفرم ۲۸ /پنجره ۰۱/ ۵۵
  - آدینه ها غیر از گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۲۱ /غیر گشایش: از ساعت ۹ تا ۱۹/ --- ترانه باران ۵۶
کریم خان، نجات الهی شمالی، کوچه زبرجد، شماره ۱۰ – شنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۲۰   --- تِم ۵۷
مطهرى، نرسیده به چهارراه سهرودى، شماره ۱۳۰، اداره فرهنگ و ارشاد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰     --- تهران ۵۸
کریم خان زند بین ایرانشهر و ماهشهر شماره ۱۴۸ – روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- ثالث ۵۹
خیابان مقدس اردبیلی ، انتهای کوچه حیدری، سمت راست، کوچه ولی پورگودرزی، نبش شادیانه ،شماره ۲۱ – شنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۲ --- جانا ۶۰
خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی، کوچه خیام ، شماره ۴، زنگ اول – شنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰   ---   جرجانی ۶۱
خیابان دولت، ابتدای بلوار کاوه، خیابان اخلاقی شرقی ،خیابان جهانتاب، بیگلرپور شرقی، شماره ۱۹ - پنجشنبه‌ها تعطیل است --- حنا ۶۲
خیابان کوروش کبیر /شریعتی/، دوراهی قلهک ،خیابان بصیری، کوچه ژیلا ،شماره – شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- خاک ۶۳
یوسفآباد، خیابان چهارم ،پلاک ۳، طبقه دوم   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- خانه عکاسان جوان ۶۴
تخت جمشید /طالقانی/ ، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر ۱۹ – ۳۰ آبان از ساعت ۳۰:۱۷ تا ۲۰ کارنمای پژوهشی ۶ انجمن هنرمندان نقاش ایران خانه هنرمندان ایران ۶۵
تخت جمشید /طالقانی/ ، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر     --- خانه هنرمندان ایران /گالری نامی/ ۶۶
تخت جمشید /طالقانی/ ، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- خانه هنرمندان ایران /گالری ممیز/ ۶۷
تخت جمشید /طالقانی/ ، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- خانه هنرمندان ایران /گالری میرمیران/ ۶۸
تخت جمشید /طالقانی/ ، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر   از ساعت ۱۷ تا ۲۱ --- خانه هنرمندان ایران /بهار/ ۶۹
تخت جمشید /طالقانی/ ، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر   از ساعت ۱۶ تا ۲۰     --- خانه هنرمندان ایران /تابستان/ ۷۰
تخت جمشید /طالقانی/ ، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- خانه هنرمندان ایران /پاییز/ ۷۱
تخت جمشید /طالقانی/ ، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- خانه هنرمندان ایران /زمستان/ ۷۲
میدان فلسطین، طالقانی غربی، شماره ۵۱۴ آدینهها به جز گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۱۹ --- خانه گفتمان شهر و معماری ۷۳
خیابان شریعتی، پایین تر از حسینیه ارشاد، خیابان کوشا، خیابان بدیعی، بن بست بشر دوست ،شماره ۱۴، زنگ۲ -  شنبه‌ها تعطیل است ۴ – ۲۵ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ این یک حراجی نیست ۲ گروهی دارگون ۷۴
خیابان کریمخان، خیابان ایرانشهر، کوچه مهاجر، شماره ۳۰ - شنبه‌ها تعطیل است ۴ – ۲۶ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰   بدها گروهی دلگشا ۷۵
خیابان کریمخان، خیابان ایرانشهر، کوچه مهاجر ،شماره ۳۰ - شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- دلگشا ۲ ۷۶
خیابان سپهبد قرنی، پس از چهار راه تخت جمشید /طالقانی/، کوچه سوسن ، شماره ۴ – شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- دنا ۷۷
تهرانپارس،  خیابان اتحاد، خیابان ۱۹ غربی،  شماره ۱۸ یکشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- دید ۷۸
فرمانیه، بینخیابان آبکوه و آقایی، شماره  ۱۰۳، واحد  ۲– شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- راه ابریشم ۱ ۷۹
بلوار الیزابت /کشاورز/، بین خیابان وصال و خیابان قدس، شماره ۲۱۰ – شنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- راه ابریشم ۲ /پارک لاله/ ۸۰
خیابان بهشتی، خیابان پاکستان، کوچهحکیمی ، شماره۴، زنگ ۳ - شنبه‌ها و آدینه ها غیر از افتتاحیه تعطیل است ۱۱ – ۲۱ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی - مرکز آنی مجتبی تقوایی رج ۸۱
برج میلاد تهران، گالری شرقی گذرگاه   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- رواق هنری برج میلاد ۸۲
خیابان انقلاب /شرق به غرب/، نرسیده به چهارراه ولیعصر، جنب بانک شهر، بن بست کیانپور، شماره ۷ –  شنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- روبرو ۸۳
ستارخان، خیابان پاتریس لومومبا، خیابان ۱۳، شماره ۱۲، طبقه دوم -پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- زرنا ۸۴
کریم خان، خیابان ایرانشهر ،خیابان کلانتری، شماره ۴۸، آپآرتمان --- زیر پله ۸۵
خیابان فرشته، خیابان بیدار ،شماره ۶– شنبه و یکشنبه‌ها تعطیل است ۱۱ – ۱۸ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ سیمرغ مریم کریمیان زیرزمین دستان ۸۶
خیابان فرشته، شماره ۸۲، زنگ ۵، طبقه ۲ -یکشنبه‌ها تعطیل است ۴ – ۱۸ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی - فیگورها گروهی دستان +۲ ۸۷
خیابان فلسطین شمالی، رو به روی دانشگاه آزاد، انتهای کوچه قلم چی، طبقه زیرین، ویکافه – پنجشنبه‌ها تعطیل است ۴ – ۱۸ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ اتاق آبی برادران قاسمی خارج از دستان ۸۸
خیابان ایرانشهر، کوچه نوشهر، شماره ۳ -شنبه‌ها تعطیل است ۴ – ۱۸ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۱ حجم - شرایط فلزی گروهی ژاله ۸۹
خیابان دکتر حسین فاطمی ،ابتدای خیابان ولیعصر ،شماره ۲۱، طبقه اول –پنجشنبه‌ها تعطیل است ۱۸-۲۲ اسفند از ساعت ۱۷ تا ۲۰ نقاشی - سروده‌های ذهن گروهی ژینوس ۹۰
خیابان کوروش کبیر /شریعتی/، ظفر، خیابان آقازاده فرد ،کوچه بنفشه ،شماره ۱۴ --- ژیوار ۹۱
عباس آباد /خیابان بهشتی/ ،خیابان صابونچی /مهناز/ ، خیابان هویزه شرقی، نبش خیابان شهید یوسفی، شماره ۱۳۰ –روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- ساربان ۹۲
نیاوران، خیابان جمشیدیه /فیضیه/ ،خیابان امیدوار،کوچه آقاخانی ، شماره ۳ – پنجشنبه‌ها تعطیل است ۱۸ - ۲۷ اسفند از ساعت ۱۷ تا ۲۲ نقاشی - ملاقات و مکافات گروهی سایه ۹۳
نیاوران، خیابان جمشیدیه /فیضیه/ ،خیابان امیدوار،کوچه آقاخانی ، شماره ۳ – پنجشنبه‌ها تعطیل است ۱۸ – ۲۳ اسفند از ساعت ۱۷ تا ۲۲ کلوز آپ گروهی سایه پلاس ۹۴
بزرگراه صدر شرقی، خروجی کامرانیه، پس از ریزگذر صدر، جنب دامپزشکی ،خیابان عباسی، کوچه پیشتاز، بن بست بعثت ، شماره ۴ - شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- سبحان ۹۵
اوین، خیابان کچویی، کوچه صفا، شماره ۴ ۱۹ – ۳۰ آبان از ساعت ۱۷ تا ۲۲ حجم هامون همت سرزمین هنری /آرت لند/ ۹۶
میدان هروی، خیابان موسوی، روبهروی خیابان شمشاد، ساختمان هََدیش ۱۱ – ۱۸ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۱ هزار و یک بشقاب زیر لعابی گروهی – گردآورنده: آزاده شولی سرفیس ایران‌شهر ۹۷
تجریش، میدان دربند   از ساعت ۱۰ تا ۱۶   --- سعدآباد /موزه لباس های پادشاهی/ ۹۸
خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی، کوچه سوم،ضلع جنوب غربی میدان سوم نیلوفر، شماره ۵، واحد ۱ - یکشنبه‌ها تعطیل است ۱۸ – ۲۶ اسفند از ساعت ۱۷ تا ۲۱ غیر گشایش: از ساعت ۱۱ تا ۲۰ نقاشی - زن، زندگی، نقاشی گروهی سهراب ۱ ۹۹
بزرگراه چمران، خیابان اوین ،ابتدای خیابان شهید کچویی، پلاک ۱۱، واحد  ۱-یکشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- سهراب ۲ ۱۰۰
خیابان وزرا، کوچه چهارم ،شماره ۱۱ – دوشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- سیحون ۱ ۱۰۱
خیابان مقدس اردبیلی ،کوچه کیهان، کوچه سیمایی، شماره ۲۴– دوشنبه ها تعطیل است ۱۸ – ۲۴ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۱۹ نقاشی و حجم - زمستان ٩۶ نمایشگاه دوم گروهی سیحون ۲ ۱۰۲
بالاتر از پل سیدخندان ، خیابان جلفا، نبش کوچه سیمرغ، ساختمان کیانا ،واحد سوم از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- سیمرغ ۱۰۳
میرداماد، نرسیده به  خیابان کوروش کبیر /شریعتی/، رودبار غربی جنوبی، کوچه کاووسی، شماره ۲۷ پنجشنبه ها تعطیل است ۱۸ - ۲۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی، حجم و عکس - نقش هنر گروهی شلمان ۱۰۴
پاسداران شمالی، ضلع غربی فرهنگسرای نیاوران، کوچه خان سفید، شماره ۱۰، طبقه دوم، سمت چپ   پنجشنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- شمس ۱۰۵
میرداماد، میدان محسنی /مادر/، خیابان شهید سنجابی/بهروز سابق/، بن بست یکم، شماره ۸، طبقه اول، واحد۱۲   پنجشنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- شمیده ۱۰۶
خیابان کوروش کبیر /شریعتی/، خیابان جلفا پس از فرهنگسرای ارسباران ،کوچه ستاری، شماره ۲ واحد ۲ -یکشنبه‌ها تعطیل است --- شنگرف ۱۰۷
کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه ی سیزدهم، شماره ۵، طبقه اول - دوشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- شیرین ۱ ۱۰۸
کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه ی سیزدهم ،شماره ۵، طبقه همفک- دوشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ شیرین ۲ ۱۰۹
کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه ی سیزدهم ،شماره ۵ - دوشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- شیرین ۳ ۱۱۰
فرمانیه، بلوار اندرزگو، کوچه سلیمی /شمالی/،کوچه امیرنوری، شماره ۱۹ -پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- شکوه ۱۱۱
چهارراه ولیعصر، ضلع جنوبی پارک دانشجو، کوچه شیرزاد، شماره ۱۰ ۱۸ - ۲۹ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی و حجم - نوروز باستانی گروهی شیث ۱۱۲
میدان تجریش،  خیابان شهید دربندی /خیابان مقصود بیک/، سه راه تختی، خیابان موزه، موزه موسیقی روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۱۸ --- شهرآوا ۱۱۳
خیابان الهیه، بن بست هرمز، خیابان خزر شمالی، شماره ۹ - شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۵ تا ۲۰ --- شهریور ۱۱۴
پاسداران، بوستان هشتم ،شماره ۱۳۴– دوشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰   --- صا ۱۱۵
پاسداران ،خیابان محمودگل نبی نرسیده به حسینیه ارشاد، شماره ۳۷ – آدینه ها به جز گشایش تعطیل است --- صد رنگ ۱۱۶
میدان سلماس، جنب بانک پاسارگاد، شماره ۵ – پنجشنبه‌ها تعطیل است ۱۱ – ۲۲ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ چیز (-یدن) پارسا کامه خوش طراحان آزاد ۱۱۷
جردن، ابتدای خیابان سعیدی، شماره ۲ –دوشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱       --- طلایی ۱۱۸
شهرک غرب، خیابان سیمای ایران، خیابان پنجم، گذر فروردین، شماره ۱۹۹۱ --- عقیلی ۱۱۹
خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، کوچه ماهروزاده، کوچه رمضانیان ،کوچه احمدی مقدم /ایزد/ ،شماره ۳۱، طبقه اول– شنبه ها تعطیل است ۱۸ - ۲۱ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰   نقاشی و کلاژ - به تو نگاه می‌کنم هستی کدخدازاده علیها ۱۲۰
خیابان کریم خان زند، خیابان حسینی، کوچه اعرابی۶،  شماره ۲، طبقه دوم – روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- فردا ۱۲۱
خیابان شریعتی، پایینتر از پل صدر، جنب شهر کتاب فرشته، روبرو ساختمان رویال پارک ،شماره ۱۶/۷۱ شنبه‌ها تعطیل است ۱۱ – ۲۷ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ سومین فروش سالانه گروهی فرشته ۱۲۲
کریمخان زند، خردمند شمالی،کوچه اعرابی۲ دوشنبه‌ها تعطیل است ۱۸ – ۲۷ اسفند از ساعت ۱۷ تا ۲۱ نقاشی - خاطرات نه چندان گنگ محمدرضا ظهوریان فرمانفرما ۱۲۳
شریعتی، سیدخندان ، خیابان جلفا – آدینهها به جز گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۴ تا ۲۰ --- فرهنگسرای ارسباران /گالری /۱ ۱۲۴
شریعتی، سیدخندان ،خیابان جلفا   از ساعت ۱۶ تا ۱۹ --- فرهنگسرای ارسباران /گالری ۲ ۱۲۵
فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق ، بعد از چهار راه شهید سلیمی جهرمی (مخابرات)   از ساعت ۱۰ تا ۲۰ --- فرهنگسرای فردوس ۱۲۶
شریعتی، سیدخندان ، خیابان جلفا، ضلع جنوبی فرهنگسرای ارسباران ،کوچه عقاب         ارسباران /نگارخانه هنر/ ۱۲۷
فلکه دوم تهرانپارس، انتهای خیابان جشنواره --- فرهنگسرای اشراق ۱۲۸
خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه ۱۸ – ۲۴ اسفند از ساعت ۱۷ تا ۲۰ عکس - صدای پای بهار گروهی فرهنگسرای اندیشه ۱۲۹
خیابان سید جمال الدین اسد آبادی /یوسف آباد/ خیابان ۲۱ بوستان شفق آدینه‌ها تعطیل است ۱۶ – ۲۲ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ همزاد   گروهی فرهنگسرای شفق ۱۳۰
خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوی ساعی دوم   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- فرهنگسرای سرو ۱۲۹
بلوار قیطریه، بوستان قیطریه روزتعطیل ندارد   از ساعت ۹ تا ۱۶ --- فرهنگسرای ملل ۱۳۰
روبه روی پارک نیاوران ، فرهنگسرای نیاوران   از ساعت ۱۷ تا ۱۹ --- فرهنگسرای نیاوران /گالری /۱ ۱۳۱
نیاوران، روبه روی پارک نیاوران، ۲۲ – ۳۰ دی از ساعت ۱۷ تا ۲۰ نقاشی - نوستالوژیا گروهی فرهنگسرای نیاوران /گالری /۲ ۱۳۲
ولنجک، میدان دانشگاه شهید بهشتی، ابتدای جاده درکه، سیزده چنار ،شماره ۳۴و۳۶ تنها آدینه و شنبه باز است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰       --- کاف ۱۳۳
خیابان ایرانشهر، پارک هنرمندان ،تماشاخانه ایرانشهر --- کافه گالری تماشاخانه ایرانشهر ۱۳۴
بلوار الیزابت /کشاورز/، برج تجاری سامان، شماره ۸ روز تعطیل ندارد --- کافه گالری سیم ۱۳۵
خیابان تخت جمشید /طالقانی/، میدان کاخ /فلسطین/، نبش فریمان، شماره ۵۴۸ روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۷ تا ۲۲     --- کافه گالری شناخت ۱۳۶
پاسداران، دروس، بلوار شهرزاد، میدان قبا ،فرهنگسرای رسانه   از ساعت ۱۷ تا ۲۱ --- کافه گالری گلاب ۱۳۷
انتهای خیابان تخت طاووس /مطهری/، پس از خیابان کوروش کبیر /شریعتی/، باغ موزهقصر، کافه گالری مارکوف روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۷ تا ۲۱ --- کافه گالری مارکوف ۱۳۸
ولیعصر بالاتر از میدان ونک تقاطع بلوار میرداماد مرکز خرید اسکان، طبقه زیر همکف شماره ۲۴   از ساعت ۱۸ تا ۲۲ --- کافه عکس ۱۳۹
خیابان کریمخان زند ، خیابان ایرانشهر، کوچه مهاجر ،شماره ۲۲   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- کافه گالری هیلاج ۱۴۰
پاسداران، خیابان شهید کشوری، خیابان فرخییزدی، کوچه شهید طاهری شرقی، بنبست یاس، شماره ۲  – شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- کارگاه هنر ۱۴۱
خیابان ظفر، خیابان رئیسی، دولتشاه، پروین، تایباد، شماره ۲۶   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- کاوه ۱۴۲
خیابان شهید کلاهدوز ، دیباجی جنوبی، بالاتر از پارک ارغوان، شماره ۶۰ – پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- کبیری ۱۴۳
بلوار الیزابت /کشاورز/، نبش خیابان ۱۶آذر، شماره ۲۸۴ --- کمالالدین بهزاد ۱ ۱۴۴
بلوار الیزابت /کشاورز/، نبش خیابان ۱۶آذر، شماره ۲۸۴     --- کمالالدین بهزاد ۲ ۱۴۵
خیابان نیاوران، خیابان جمشیدیه /فیضیه/ پس از کوچه نهم ،شماره ۱۶ –دوشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۰ تا ۲۰ --- گذار ۱۴۶
دروس، خیابان شهید کماسایی، شماره ۳۴ –پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- گلستان ۱۴۷
خیابان مطهری ،نرسیده به سهروردی ،شماره ۱۳۰، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران   از ساعت ۱۱ تا ۱۷ --- گل نرگس ۱۴۸
فرمانیه غربی /شهید لواسانی/، شماره ۱۵۶، واحد ۲۰۲         --- گلهای من ۱۴۹
میدان قدس، خیابان دربند ،نبش ناودانک ، کاشی ۴۴ آدینه ها صبح تعطیل است --- گنجه /آرت شاپ/ ۱۵۰
کریمخان زند، روبروی ایرانشهر، شماره ۸۹   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- گویا ۱۵۱
خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی پارک لاله، روبروی پارکینگ طبقاتی  آدینه ها به جز گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- لاله ۱۵۲
کامرانیه جنوبی، خیابان دژمجو ،شماره ۴۱ – پنجشنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۱۹ --- مانی ۱۵۳
جردن، بلوار گلستان، شماره ۲۶ – یکشنبه ها تعطیل است از ساعت ۱۶ تا ۲۰   --- ماه ۱۵۴
جردن، بلوار گلستان، شماره ۲۶ – یکشنبه ها تعطیل است --- ماه /سالن ۲/ ۱۵۵
خیابان آفریقا، کوچه نیلوفر ،شماره۷ روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- ماه مهر ۱۵۶
ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، شماره ۴۲  -پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- محسن /همکف/ ۱۵۷
ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، شماره ۴۲  -پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- محسن   /پاسیو/ ۱۵۸
ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، شماره ۴۲  -پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱   عکس   --- محسن   /منفی یک/ ۱۵۹
ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، شماره ۴۲  -پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- محسن /داربست/ ۱۶۰
مفتح جنوبی، خیابان ورزنده، نبش ملک‌الشعرا، شماره ۳۰ - پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- پلتفرم دیگر ۱۶۱
پارک وی، محمودیه، کوچه فروردین، شماره ۷   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- محمودیه ۱۶۲
بلوار اندرزگو،تقاطع قیطریه،خیابان شهید سلیمانی غربی/حکمت غربی/خیابان محسن کریمی،بن بست اول/مینا/،شماره ۳ شنبه‌ها تعطیل است --- محیا ۱۶۳
خیابان کریم خان زند، نبش ویلا /نجات اللهی شمالی/ ،بوستان حضرت مریم – آدینه ها به جز گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- مریم ۱۶۴
دروس، خیابان وارسته،کوچه مشایخی، شماره ۱۱ -پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- مریم فصیحی هرندی ۱۶۵
تهران، خیابان بهارشیراز ،بوستان بهارشیراز - آدینه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۱۸ --- موزه عکسخانه شهر ۱۶۶
خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله   از ساعت ۱۰ تا ۱۸   --- موزه هنرهای معاصر تهران ۱۶۷
خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بین کوچه بسطامی و مهاجر، شماره ۸۹۲ - شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۰ تا ۱۷ --- موزه رضا عباسی ۱۶۸
توپخانه، اول خیابان سی تیر ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ – ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ از ساعت ۸ تا ۱۷ آثار تاریخی – لوور در تهران   موزه لوور   موزه ملی ایران ۱۶۹
سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، خیابان ۱۸ شرقی ،شماره ۲۷، زنگ یک -شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- مژده ۱۷۰
چهارراه ولیعصر، ضلع شرقی پارک دانشجو /تئاترشهر/، خیابان رازی ، شماره ۵۰ -  روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- مستقل تهران ۱۷۱
خیابان ملاصدرا، شیراز شمالی،کوچه حکیم اعظم ، مجتمع پارک پرنس، شماره ۵ – آدینه‌ها به جز گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۰ تا ۲۰ --- مس نگار ۱۷۲
بلوار قیطریه، نبش کوچه شب تاب، پلاک ۱ واحد ۱۰ طبقه سوم ۲۱ اسفند – ۳۱ فروردین از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خوشنویسی - زمستان میلاد شمس مهرمریم ۱۷۳
پاسداران، گلستان دوم ،شماره ۱۲۰ – شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- مینا ۱۷۴
خیابان قائم مقام فراهانی ،پایین تر از تخت طاووس /مطهری/، کوچه شبنم ،شماره ۳ /طبقه منفی یک موسسه پرسش/ ۱۱ – ۲۱ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۱۹ نقاشی و مجسمه - روز_نو گروهی نات ۱۷۵
نیاوران، کوچه همایونفر ، کوچه سعدی، کوچه حافظ ،خیابان آیت الله محمودی، شماره ۹ – شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰   --- نقش جهان ۱۷۶
بزرگراه اشرفی اصفهانی ،ابتدای باغ فیض، خیابان ناطق نوری، نبش خیابان قانع، شماره ۲۶ --- نقشینه ۱۷۷
مدرس شمال، خیابان ظفر، خیابان تخارستان، انتهای نیل، میدان نیلوفر،کوچه سینا، شماره ۷   شنبه‌ها تعطیل است ۴ – ۱۸ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۱ یکشنبه تا پنجشنبه: از ساعت ۱۲ تا ۱۸ نقاشی - رد آنی گروهی نک ۱۷۸
خیابان تخت طاووس /مطهری/، خیابان جم ،خیابان غفاری شماره ۶۴ –دوشنبه‌ها تعطیل است ۱۱ – ۲۵ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ حجم – ظروف فرفره‌ای داود ملایی نگاه ۱۷۹
قیطریه، ضلع جنوبی پارک ،خیابان روشنایی، کوچه دلارارم، شماره ۳۳، زنگ سوم شنبه‌ها تعطیل است ۱۸ – ۲۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ ریحانه ریحانه روشنایی نگر ۱۸۰
لواسان، بلوار اصلی، نرسیده به میدان، شماره ۸۷۲ - شنبه‌ها تعطیل است     --- نگاه پلاس ۱۸۱
بلوار میرداماد، بالاتر از ایستگاه مترو، شماره ۲۱۴ ۱۸ – ۲۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۱۹ نقاشی مریم ابراهیم‌زاده نهاوند ۱۸۲
خیابان کلاهدوز،خیابان یار محمدی، کوچه طالاقانی ، شماره ۱۰، طبقه همکف - شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- نیوان ۱۸۳
میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک ۵١۴، خانه وارطان روز تعطیل ندارد ۱۱ – ۲۰ اسفند از ساعت ۱۰ تا ۲۰ خانه اول گروهی وارطان ۱۸۴
میدان ونک، خدامی، شماره ۷۲ شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- والی ۱۸۵
خیابان تخت طاووس /مطهری/، خیابان میرعماد ،کوچه دوازدهم، شماره ۱۱ شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ ---   ویستا ۱۸۶
خیابان تخت طاووس /مطهری/، خیابان میرعماد ،کوچه دوازدهم، شماره ۱۱شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- ویستا پلاس ۱۸۷
خیابان ولیعصر، بلوار اسفندیار، موزه امام علی --- ویونا ۱۸۸
میدان هفت تیر، بهار شیراز ،سلیمان خاطر، کوچه ابرار غربی، شماره  ۶۵پنجشنبه‌ها تعطیل است --- هفتان ۱۸۹
خیابان تخت طاووس /مطهری/، خیابان کوه نور ،کوچه پنجم، شماره ۸ پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- هفت ثمر ۱۹۰
خیابان کریمخان- خیابان ایرانشهر- مقابل پارک هنرمندان- بن بست نیکو شهر پلاک ۳ طبقه همکف روز تعطیل ندارد ۱۱ - ۲۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا۲۰ عکس - سیتوپلاسم گروهی هپتا ۱۹۱
خیابان کریمخان- خیابان ایرانشهر- مقابل پارک هنرمندان- بن بست نیکو شهر پلاک ۳ روز تعطیل ندارد ۱۱ – ۲۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ چیزهایی درباره من گروهی هپتا طبقه دوم ۱۹۲
خیابان کریم خان زند ، خیابان سنایی، کوچه چهارم غربی، شماره ۸ -  روز تعطیل ندارد ۴ – ۲۲ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۱۹ فرشید داوودی هما ۱۹۳
انقلاب، خیابان خارک، ضلع غربی تالار رودکی، شماره ۱۹ شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- هنر ایران ۱۹۴
خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی شمالی ، کوچه نعیمی، شماره ۱۶ شنبه‌ها تعطیل است ۴ – ۲۵ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی و طراحی احمد وکیلی هور ۱۹۵
خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان چهارم، شماره۲، طبقه اول آدینه ها به جز گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- هوم ۱۹۶
میدان انقلاب، جمالزاده شمالی، قبل از بلوارکشاورز ،قدرغربی، پلاک ۸۶ -  روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- یسنا ۱۹۷
خیابان خردمند جنوبی، نرسیده به بلوار کریمخان زند، ساختمان افسر، پلاک ٧٠، طبقه اول پنج‌شنبه‌ها تعطیل است ۱۸ - ۲۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰     هنرهای تجسمی گروهی یاسمین ۱۹۸
خبرنامه هفتگی گالری گردی درباره برنامه نمایشگاه های حوزه هنرهای تجسمی و مفهومی در تهران و شهرستان ها      
برنامه گالری های ایران | آدینه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶  
اصفهان، خاقانی، کوچه افشین، بن بست حریر     --- اکنون اصفهان
ابشار دوم کوچه فرشید شماره ٣٢۴   ۴ – ۲۴ اسفند محدوده امن حاد صحیحی امروز اصفهان
خیابان آذر، بن بست سى و دوم /امین/، شماره ۱۷     --- سایان اصفهان
آبشار اول، شماره ۲۵ ۱۱ – ۲۱ اسفند از ساعت ۱۷ تا ۲۱ نقاشی – توده های خوشخیم عباس محمدی متن اصفهان
خیابان فردوسی، کوی هادی چرخاب، پلاک ۷/۱   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- موسسه  بنیان آفرینش معاصر اصفهان
خیابان استانداری، روبروی دانشگاه هنر اصفهان   صبح ها ۹ تا۳۰:۱۳ و عصرها ۱۵ تا ۱۸ --- موزه هنرهای معاصر اصفهان اصفهان
چهارباغ بالا،بعد از کارگران،انتهاى کوچه ٢٣،بن بست میخک،پلاک ٢۶   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- نقش قلم اصفهان
چهارراه اسپه کلا، رسالت۱۱،شاکر۵، مهرگان ۳   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- ایسو آمل
جاده رشت انزلی، گورابجیر صحرا. کوچه سیار. شماره ۷۴ --- کوچه باغ انزلی
خیابان شریعتی، خیابان گل ،گل ۴ --- خیام بابل
کمربندی شرقی بوستان ۱۸ --- مولاییان بابل
خیابان تختی، کوچه قربانی، بن بست شادمان، شماره ۱۰ شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- الهی رشت
خیابان شریعتی،کوچه شماره ۱۹،پلاک ۱   از ساعت ۱۷ تا ۲۱ --- دیبا کرمان
خیابان جهاد     --- سروستان کرمان
مشهد، بلوار سجاد، خیابان گلریز، گلریز ۲، شماره ۱۰ - چهارشنبه و پنجشنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۲۰       --- فرزاد مشهد
مشهد،بلوار وکیل آباد ، ابتدای وکیل آباد ۲۳ /سید مرتضی / پلاک ۱/۲۰۸ --- سیاوشان مشهد
حد فاصل چهار راه دانش آموز و دانش آموز ۲۲ - شماره ۶   از ساعت ۱۷ تا ۲۱ --- دی مشهد
فلکه سنگی، به سمت چهارراه خلدبرین، روبروی ک۲۱، پلاک۱۱۰، طبقه سوم         --- آشنا شیراز
شیراز ، عفیف آباد، انتهای کوچه ۱۴ --- اردیبهشت شیراز
میدان مطهری، قدوسی شرقی، ابتدای خیابان صداوسیما،موسسه زیباگران     --- به نگار شیراز
چهارراه حافظیه، مرکز اسناد و کتابخانه ملی         --- تاروپورد شیراز
شیراز، حدفاصل میدان ابوکلام و میدان اطلسی، بین کوچه ۷ و ۹ - پنجشنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۲۱ --- جم شیراز
قصر دشت ، حدافاصل کوچه ۸۸ و ۹۰ - آدینه ها به جز گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۰ تا ۱۳ --- سروناز شیراز
چهارراه حافظیه، به سمت دروازه قرآن، سمت چپ  کوچه ۱۴ «مجموعه هنری کیان»     --- صنم شیراز
چهارراه حافظیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس     --- علامی شیراز
معالی آباد، نبش رهبرماه ، مجتمع تجاری آفتاب، طبقه ۳، واحد۵۱۲ --- نارنج شیراز
  --- وصال شیراز
کامل‌ترین فهرست برنامه گالری های ایران را در هنرگردی بخوانید
   

برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶

نشانی تاریخ - گشایش مدیوم عنوان   هنرمند نگارخانه
خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، کوچه اشراقی، شماره ۴ شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱   --- ۴ ۱
انقلاب، خیابان خارک ، شماره ۱۴ دوشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- ۱۴ ۲
خیابان پاسداران، گلستان دوم /فلاح زاده/ ،شماره ۸۳ سه شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- ۸۳ ۳
خیابان کریم خان زند، خیابان عضدی /آبان جنوبی/، کوچه اردشیر ارشد. شماره ۷ شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- آ /سالن ۱/ ۴
خیابان سنایی، خیابان شاهین (خدری)، شماره ۱۸، طبقه اول شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی - سیاوش طلایی اُ ۵
میدان هفت تیر، خ مفتح جنوبى، بن بست شیرودى شماره ٢۵ دوشنبه‌ها تعطیل است ۱۸ اسفند – ۲۸ فروردین از ساعت ۱۶ تا ۲۰ مجسمه - رنگ و رینگ سپیده نوری اعتماد ۱ ۶
میدان هفت تیر، خ مفتح جنوبى، بن بست شیرودى شماره ٢۵ دوشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- اعتماد ۲ ۷
گیشا /کوی نصر/، خیابان شهید علیالی/پیروزی غربی/، خیابان جوادی ، شماره ۵۳ روز تعطیل ندارد ۲۴ آذر – ۸ دی از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی - دگرگونگی هامون بادپر ابد ۸
خیابان کریم خان زند ،خیابان ایرانشهر، کوی برفروشان، شماره ۱۶ – شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- اثر ۹
اقدسیه، بلوار آجودانیه /شهید سباری/، خیابان ۱۴ شرقی، شماره ۲۲ – روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- احسان ۱۰
جردن، خیابان گلفام، انتهای گلفام، سمت راست، بن بست امینی، شماره ۳ – چهارشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- الهه ۱۱
نقلاب /غرب به شرق/، بین ابوریحان و فلسطین، کوچه مهارت، شماره ۴ – روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- امین ۱۲
خیابان ولیعصر، خیابان زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان پسیان ،شماره ۳ – روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- اِی.جی. /Ag/ ۱۳
میدان هفت تیر، مفتح جنوبی، پس از تقاطع سمیه ،خیابان بوربور، خیابان خاقانی، بنبست روشن منش، شماره ۲ – شنبه ها تعطیل است ۲۰ بهمن – ۲۵ اسفند از ساعت ۱۲ تا ۲۰   منموزین گروهی آب/انبار ۱۴
خیابان دولت، دیباجی جنوبی، روبه رو پارک ارغوان، کوچه مژگان، شماره ۴۱ –شنبه ها تعطیل است --- آبی ۱۵
ولیعصر، جنوب پارک وی ،انتهای کوچه تورج، کوچه خاکزاد، شماره ۴۲ – روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- آتبین ۱۶
خیابان ولیعـصر، نرسیـده به میـدان ونک، خیابان عباسپـور /توانیــر/ شمـالـی، بعـد از پـل همت ،شاره  ۲۳ - شنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰     ---   آتشزاد ۱۷
خیابان نوفل لوشاتو، کوچه لولاگر، شماره ۵ /ورودی حیاط/ – آدینه ها غیر از گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۳ تا ۱۹ --- آران ۱۸
خیابان نوفل لوشاتو، کوچه لولاگر، شماره ۵ /ورودی حیاط/ – آدینه های غیر گشایش تعطیل است ۴ – ۲۱ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ کاشفان چشمه محمد اسکندری آران /پروژه ها/ ۱۹
فرمانیه، بلوار اندرزگو، انتهای خیابان سلیمی شمالی ، شماره ۱۴۷، باغ انجمن خوشنویسان – روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۷ تا ۲۱ --- آرت سنتر  باغ ۲۰
ونک، خیابان ملاصدرا ، بزرگراه کردستان جنوب ،شیراز جنوبی، پایینتر از همت، بلوار علی خانی ،۲۰ متری گلستان ،۱۲ متری دوم، شماره ۳ – شنبه‌ها تعطیل است ۱۸ - ۲۵ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰   طراحی - باطن گروهی آرته ۲۱
میرداماد، میدان مادر ، خیابان شاه نظری، میدان کاظمی، خیابان کاظمی، کوچه مازیار، کوچه دریا، شماره  ۶– آدینه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۰ تا ۲۰ --- آرتیبیشن ۲۲
شهرک غرب، میدان صنعت ،خیابان حسن سیف، کوچه دوم، شماره ۷ پنجشنبه و آدینه غیر از گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- اردیبهشت ۲۴
خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه عباسآباد /بهشتی/ ،کوچه زرین، شماره ۱۰– روز تعطیل ندارد ۴ – ۱۸ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ جواهر سازی معاصر گروهی آریا ۲۵
الهیه، انتهای خیابان مریم شرقی، ابتدای خیابان فرشته /شهید فیاضی/، شماره ۹ –شنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- آریانا /گالری/ ۲۶
الهیه، انتهای خیابان مریم شرقی، ابتدای خیابان فرشته /شهید فیاضی/، شماره ۹ –شنبه ها تعطیل است ۱۱ – ۲۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی - مسخ مارال اصفهانی آریانا /هاب/ ۲۷
خیابان  کوروش کبیر /شریعتی/، بالاتر از پل رومی، جنب بانک پارسیان ،شماره ۱۸۳۱   از ساعت ۱۶ - ۲۱ --- آس ۲۸
میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان ۱۸، بنبست گلمحمدی، شماره ۴   از ساعت ۱۷ تا ۲۱   --- آشیان نقش و مهر ۲۹
ونک، خیابان سئول، شماره ۴۰ – شنبه ها تعطیل است --- آن /نگارستان/ ۳۰
ونک، خیابان سئول، شماره ۲۸ – شنبه ها تعطیل است --- آن /نگارستان دو/ ۳۱
ونک، خیابان سئول، شماره ۴۴ – شنبه ها تعطیل است --- آن /بنیان/ ۳۲
خیابان  کوروش کبیر /شریعتی/، پل رومی، خیابان شریفی منش، بن بست رامین، شماره ۹ – سه شنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- آوا ۳۳
بلوار فردوس شرقی، نبش وف آذر جنوبی، مجتمع تجاری آیریک، طبقه سوم ،واحد ۱۰۲– دوشنبه‌ها تعطیل است ۱۸ – ۲۴ اسفند از ساعت ۱۷ تا ۲۱ هنرمندان معاصر گروهی آیریک ۳۴
یوسف آباد، جهان آرا ،خیابان نوزدهم /جلال حسینی/، شماره ۴۸ – شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- افرند ۳۵
میدان هفت تیر، کوچه آقا محمدی، شماره ۷۷ –شنبه‌ها تعطیل است ۱۱ - ۲۱ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ گلاویز حمید شادمانی اِمکان ۳۶
بزرگراه کردستان، آ.اس.پ ، واحد ۲۵ – روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- اکنون ۳۷
خیابان کریمخان، خیابان حسینی، خیابان ششم ، شماره ۲ – چهارشنبه‌ها تعطیل است --- اورمزد ۳۸
خیابان شریعتی ، خیابان کلاهدوز ، نرسیده به سهراه نشاط ، کوچه الهوردی آذر ، شماره ۲۸ - پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ ---   ایده پارسی ۳۹
خیابان شریعتی ، خیابان کلاهدوز ، نرسیده به سهراه نشاط ، کوچه الهوردی آذر ، شماره ۲۸ - پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- ایده پارسیB ۴۰
خیابان کریمخان زند ، خیابان شهید عضدی /آبان جنوبی/ خیابان سپند شماره ۶۹ -شنبه‌ها تعطیل است ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ – ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی مرتضی دره‌باغی ایرانشهر ۴۱
الهیه، خیابان مهدیه ،خیابان جبهه، کوچه لسانی ،بنبست حمید، شماره ۱ - شنبه‌ها تعطیل است ۱۱ – ۲۵ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ عکس - چیزی شبیه یک رویا یاسمین اشکبوس   ایوان ۴۲
انتهای خیابان مطهری،  بعد از تقاطع دکتر شریعتی - میدان پلیس   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- باغ موزه قصر ۴۳
فرشته، خیابان بوسنی و هرزگوین، سه راه دکتر حسابی، شماره ۳۰– آدینه ها به جز گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- باغ موزه هنر ایرانی /گالری پردیس/ ۴۴
خیابان ولیعصر، پائینتر از فاطمی، کوچه پرستو، شماره ۲۲، واحد ۱- چهارشنبه ها تعطیل است ۱۸ - ۲۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی - ایستاده تا خاک   وحید رحیمی علایی برسام ۴۵
خیابان درکه، خیابان احمدپور ،شماره ۶۰ - شنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۲۱ --- بُن ۴۶
فرمانیه، خیابان اندرزگو، چهار راه قیطریه ،خیابان سلیمانی غربی، شماره ۹۰، طبقه ۴، واحد ۸ - پنجشنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۱۹ --- بنفشه ۴۷
خیابان فردوسی، خیابان تقوی، کوچه بهداشت، پلاک ۶ – شنبه و یکشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۵ تا ۱۹ --- بنیاد پژمان / کارخانه آرگو ۴۸
خیابان کریم خان،، خیابان ویلا /نجات اللهی/، خیابان سپند شرقی، شماره ۲۰، ساختمان ۳۲ – روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- بنیاد لاجوردی ۴۹
خیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، کوچه ارمغان غربی ،شماره ۱۱ -  شنبه و یکشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- بوم ۵۰
خیابان شهید لواسانی / فرمانیه/، خیابان شهید جباریان/قروردین/، کوچه مسجدی، کوچه مرمری ،شماره ۱۳   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- بهنام دهشپور ۵۱
بهارستان، پایین تر از خیابان کمال ملک، نرسیده به میدان بهارستان، شماره ۶، طبقه اول ۴ – ۲۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۱ عکس - چشم انداز گروهی بهارستان ۵۲
خیابان ولیعصر/عج/، ابتدای بزرگراه نیایش، روبروی کردستان، طبقه منفی ۲   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- پردیس ملت ۵۳
میدان هفت تیر، مفتح جنوبی، پس از تقاطع سمیه ،خیابان خاقانی، پس از کوچهی طبرسی، نبش بنبست روشن منش، شماره ۲۸ – شنبه و یکشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- پلتفرم ۲۸ ۵۴
خیابان انقلاب، دروازه دولت ،خیابان خاقانی، شماره ۲۸ –  شنبه و یکشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۴ تا ۲۰ --- پلتفرم ۲۸ /پنجره ۰۱/ ۵۵
  - آدینه ها غیر از گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۲۱ /غیر گشایش: از ساعت ۹ تا ۱۹/ --- ترانه باران ۵۶
کریم خان، نجات الهی شمالی، کوچه زبرجد، شماره ۱۰ – شنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۲۰   --- تِم ۵۷
مطهرى، نرسیده به چهارراه سهرودى، شماره ۱۳۰، اداره فرهنگ و ارشاد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰     --- تهران ۵۸
کریم خان زند بین ایرانشهر و ماهشهر شماره ۱۴۸ – روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- ثالث ۵۹
خیابان مقدس اردبیلی ، انتهای کوچه حیدری، سمت راست، کوچه ولی پورگودرزی، نبش شادیانه ،شماره ۲۱ – شنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۲ --- جانا ۶۰
خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی، کوچه خیام ، شماره ۴، زنگ اول – شنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰   ---   جرجانی ۶۱
خیابان دولت، ابتدای بلوار کاوه، خیابان اخلاقی شرقی ،خیابان جهانتاب، بیگلرپور شرقی، شماره ۱۹ - پنجشنبه‌ها تعطیل است --- حنا ۶۲
خیابان کوروش کبیر /شریعتی/، دوراهی قلهک ،خیابان بصیری، کوچه ژیلا ،شماره – شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- خاک ۶۳
یوسفآباد، خیابان چهارم ،پلاک ۳، طبقه دوم   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- خانه عکاسان جوان ۶۴
تخت جمشید /طالقانی/ ، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر ۱۹ – ۳۰ آبان از ساعت ۳۰:۱۷ تا ۲۰ کارنمای پژوهشی ۶ انجمن هنرمندان نقاش ایران خانه هنرمندان ایران ۶۵
تخت جمشید /طالقانی/ ، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر     --- خانه هنرمندان ایران /گالری نامی/ ۶۶
تخت جمشید /طالقانی/ ، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- خانه هنرمندان ایران /گالری ممیز/ ۶۷
تخت جمشید /طالقانی/ ، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- خانه هنرمندان ایران /گالری میرمیران/ ۶۸
تخت جمشید /طالقانی/ ، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر   از ساعت ۱۷ تا ۲۱ --- خانه هنرمندان ایران /بهار/ ۶۹
تخت جمشید /طالقانی/ ، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر   از ساعت ۱۶ تا ۲۰     --- خانه هنرمندان ایران /تابستان/ ۷۰
تخت جمشید /طالقانی/ ، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- خانه هنرمندان ایران /پاییز/ ۷۱
تخت جمشید /طالقانی/ ، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- خانه هنرمندان ایران /زمستان/ ۷۲
میدان فلسطین، طالقانی غربی، شماره ۵۱۴ آدینهها به جز گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۱۹ --- خانه گفتمان شهر و معماری ۷۳
خیابان شریعتی، پایین تر از حسینیه ارشاد، خیابان کوشا، خیابان بدیعی، بن بست بشر دوست ،شماره ۱۴، زنگ۲ -  شنبه‌ها تعطیل است ۴ – ۲۵ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ این یک حراجی نیست ۲ گروهی دارگون ۷۴
خیابان کریمخان، خیابان ایرانشهر، کوچه مهاجر، شماره ۳۰ - شنبه‌ها تعطیل است ۴ – ۲۶ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰   بدها گروهی دلگشا ۷۵
خیابان کریمخان، خیابان ایرانشهر، کوچه مهاجر ،شماره ۳۰ - شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- دلگشا ۲ ۷۶
خیابان سپهبد قرنی، پس از چهار راه تخت جمشید /طالقانی/، کوچه سوسن ، شماره ۴ – شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- دنا ۷۷
تهرانپارس،  خیابان اتحاد، خیابان ۱۹ غربی،  شماره ۱۸ یکشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- دید ۷۸
فرمانیه، بینخیابان آبکوه و آقایی، شماره  ۱۰۳، واحد  ۲– شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- راه ابریشم ۱ ۷۹
بلوار الیزابت /کشاورز/، بین خیابان وصال و خیابان قدس، شماره ۲۱۰ – شنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- راه ابریشم ۲ /پارک لاله/ ۸۰
خیابان بهشتی، خیابان پاکستان، کوچهحکیمی ، شماره۴، زنگ ۳ - شنبه‌ها و آدینه ها غیر از افتتاحیه تعطیل است ۱۱ – ۲۱ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی - مرکز آنی مجتبی تقوایی رج ۸۱
برج میلاد تهران، گالری شرقی گذرگاه   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- رواق هنری برج میلاد ۸۲
خیابان انقلاب /شرق به غرب/، نرسیده به چهارراه ولیعصر، جنب بانک شهر، بن بست کیانپور، شماره ۷ –  شنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- روبرو ۸۳
ستارخان، خیابان پاتریس لومومبا، خیابان ۱۳، شماره ۱۲، طبقه دوم -پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- زرنا ۸۴
کریم خان، خیابان ایرانشهر ،خیابان کلانتری، شماره ۴۸، آپآرتمان --- زیر پله ۸۵
خیابان فرشته، خیابان بیدار ،شماره ۶– شنبه و یکشنبه‌ها تعطیل است ۱۱ – ۱۸ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ سیمرغ مریم کریمیان زیرزمین دستان ۸۶
خیابان فرشته، شماره ۸۲، زنگ ۵، طبقه ۲ -یکشنبه‌ها تعطیل است ۴ – ۱۸ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی - فیگورها گروهی دستان +۲ ۸۷
خیابان فلسطین شمالی، رو به روی دانشگاه آزاد، انتهای کوچه قلم چی، طبقه زیرین، ویکافه – پنجشنبه‌ها تعطیل است ۴ – ۱۸ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ اتاق آبی برادران قاسمی خارج از دستان ۸۸
خیابان ایرانشهر، کوچه نوشهر، شماره ۳ -شنبه‌ها تعطیل است ۴ – ۱۸ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۱ حجم - شرایط فلزی گروهی ژاله ۸۹
خیابان دکتر حسین فاطمی ،ابتدای خیابان ولیعصر ،شماره ۲۱، طبقه اول –پنجشنبه‌ها تعطیل است ۱۸-۲۲ اسفند از ساعت ۱۷ تا ۲۰ نقاشی - سروده‌های ذهن گروهی ژینوس ۹۰
خیابان کوروش کبیر /شریعتی/، ظفر، خیابان آقازاده فرد ،کوچه بنفشه ،شماره ۱۴ --- ژیوار ۹۱
عباس آباد /خیابان بهشتی/ ،خیابان صابونچی /مهناز/ ، خیابان هویزه شرقی، نبش خیابان شهید یوسفی، شماره ۱۳۰ –روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- ساربان ۹۲
نیاوران، خیابان جمشیدیه /فیضیه/ ،خیابان امیدوار،کوچه آقاخانی ، شماره ۳ – پنجشنبه‌ها تعطیل است ۱۸ - ۲۷ اسفند از ساعت ۱۷ تا ۲۲ نقاشی - ملاقات و مکافات گروهی سایه ۹۳
نیاوران، خیابان جمشیدیه /فیضیه/ ،خیابان امیدوار،کوچه آقاخانی ، شماره ۳ – پنجشنبه‌ها تعطیل است ۱۸ – ۲۳ اسفند از ساعت ۱۷ تا ۲۲ کلوز آپ گروهی سایه پلاس ۹۴
بزرگراه صدر شرقی، خروجی کامرانیه، پس از ریزگذر صدر، جنب دامپزشکی ،خیابان عباسی، کوچه پیشتاز، بن بست بعثت ، شماره ۴ - شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- سبحان ۹۵
اوین، خیابان کچویی، کوچه صفا، شماره ۴ ۱۹ – ۳۰ آبان از ساعت ۱۷ تا ۲۲ حجم هامون همت سرزمین هنری /آرت لند/ ۹۶
میدان هروی، خیابان موسوی، روبهروی خیابان شمشاد، ساختمان هََدیش ۱۱ – ۱۸ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۱ هزار و یک بشقاب زیر لعابی گروهی – گردآورنده: آزاده شولی سرفیس ایران‌شهر ۹۷
تجریش، میدان دربند   از ساعت ۱۰ تا ۱۶   --- سعدآباد /موزه لباس های پادشاهی/ ۹۸
خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی، کوچه سوم،ضلع جنوب غربی میدان سوم نیلوفر، شماره ۵، واحد ۱ - یکشنبه‌ها تعطیل است ۱۸ – ۲۶ اسفند از ساعت ۱۷ تا ۲۱ غیر گشایش: از ساعت ۱۱ تا ۲۰ نقاشی - زن، زندگی، نقاشی گروهی سهراب ۱ ۹۹
بزرگراه چمران، خیابان اوین ،ابتدای خیابان شهید کچویی، پلاک ۱۱، واحد  ۱-یکشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- سهراب ۲ ۱۰۰
خیابان وزرا، کوچه چهارم ،شماره ۱۱ – دوشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- سیحون ۱ ۱۰۱
خیابان مقدس اردبیلی ،کوچه کیهان، کوچه سیمایی، شماره ۲۴– دوشنبه ها تعطیل است ۱۸ – ۲۴ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۱۹ نقاشی و حجم - زمستان ٩۶ نمایشگاه دوم گروهی سیحون ۲ ۱۰۲
بالاتر از پل سیدخندان ، خیابان جلفا، نبش کوچه سیمرغ، ساختمان کیانا ،واحد سوم از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- سیمرغ ۱۰۳
میرداماد، نرسیده به  خیابان کوروش کبیر /شریعتی/، رودبار غربی جنوبی، کوچه کاووسی، شماره ۲۷ پنجشنبه ها تعطیل است ۱۸ - ۲۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی، حجم و عکس - نقش هنر گروهی شلمان ۱۰۴
پاسداران شمالی، ضلع غربی فرهنگسرای نیاوران، کوچه خان سفید، شماره ۱۰، طبقه دوم، سمت چپ   پنجشنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- شمس ۱۰۵
میرداماد، میدان محسنی /مادر/، خیابان شهید سنجابی/بهروز سابق/، بن بست یکم، شماره ۸، طبقه اول، واحد۱۲   پنجشنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- شمیده ۱۰۶
خیابان کوروش کبیر /شریعتی/، خیابان جلفا پس از فرهنگسرای ارسباران ،کوچه ستاری، شماره ۲ واحد ۲ -یکشنبه‌ها تعطیل است --- شنگرف ۱۰۷
کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه ی سیزدهم، شماره ۵، طبقه اول - دوشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- شیرین ۱ ۱۰۸
کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه ی سیزدهم ،شماره ۵، طبقه همفک- دوشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ شیرین ۲ ۱۰۹
کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه ی سیزدهم ،شماره ۵ - دوشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- شیرین ۳ ۱۱۰
فرمانیه، بلوار اندرزگو، کوچه سلیمی /شمالی/،کوچه امیرنوری، شماره ۱۹ -پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- شکوه ۱۱۱
چهارراه ولیعصر، ضلع جنوبی پارک دانشجو، کوچه شیرزاد، شماره ۱۰ ۱۸ - ۲۹ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی و حجم - نوروز باستانی گروهی شیث ۱۱۲
میدان تجریش،  خیابان شهید دربندی /خیابان مقصود بیک/، سه راه تختی، خیابان موزه، موزه موسیقی روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۱۸ --- شهرآوا ۱۱۳
خیابان الهیه، بن بست هرمز، خیابان خزر شمالی، شماره ۹ - شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۵ تا ۲۰ --- شهریور ۱۱۴
پاسداران، بوستان هشتم ،شماره ۱۳۴– دوشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰   --- صا ۱۱۵
پاسداران ،خیابان محمودگل نبی نرسیده به حسینیه ارشاد، شماره ۳۷ – آدینه ها به جز گشایش تعطیل است --- صد رنگ ۱۱۶
میدان سلماس، جنب بانک پاسارگاد، شماره ۵ – پنجشنبه‌ها تعطیل است ۱۱ – ۲۲ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ چیز (-یدن) پارسا کامه خوش طراحان آزاد ۱۱۷
جردن، ابتدای خیابان سعیدی، شماره ۲ –دوشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱       --- طلایی ۱۱۸
شهرک غرب، خیابان سیمای ایران، خیابان پنجم، گذر فروردین، شماره ۱۹۹۱ --- عقیلی ۱۱۹
خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، کوچه ماهروزاده، کوچه رمضانیان ،کوچه احمدی مقدم /ایزد/ ،شماره ۳۱، طبقه اول– شنبه ها تعطیل است ۱۸ - ۲۱ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰   نقاشی و کلاژ - به تو نگاه می‌کنم هستی کدخدازاده علیها ۱۲۰
خیابان کریم خان زند، خیابان حسینی، کوچه اعرابی۶،  شماره ۲، طبقه دوم – روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- فردا ۱۲۱
خیابان شریعتی، پایینتر از پل صدر، جنب شهر کتاب فرشته، روبرو ساختمان رویال پارک ،شماره ۱۶/۷۱ شنبه‌ها تعطیل است ۱۱ – ۲۷ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ سومین فروش سالانه گروهی فرشته ۱۲۲
کریمخان زند، خردمند شمالی،کوچه اعرابی۲ دوشنبه‌ها تعطیل است ۱۸ – ۲۷ اسفند از ساعت ۱۷ تا ۲۱ نقاشی - خاطرات نه چندان گنگ محمدرضا ظهوریان فرمانفرما ۱۲۳
شریعتی، سیدخندان ، خیابان جلفا – آدینهها به جز گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۴ تا ۲۰ --- فرهنگسرای ارسباران /گالری /۱ ۱۲۴
شریعتی، سیدخندان ،خیابان جلفا   از ساعت ۱۶ تا ۱۹ --- فرهنگسرای ارسباران /گالری ۲ ۱۲۵
فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق ، بعد از چهار راه شهید سلیمی جهرمی (مخابرات)   از ساعت ۱۰ تا ۲۰ --- فرهنگسرای فردوس ۱۲۶
شریعتی، سیدخندان ، خیابان جلفا، ضلع جنوبی فرهنگسرای ارسباران ،کوچه عقاب         ارسباران /نگارخانه هنر/ ۱۲۷
فلکه دوم تهرانپارس، انتهای خیابان جشنواره --- فرهنگسرای اشراق ۱۲۸
خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه ۱۸ – ۲۴ اسفند از ساعت ۱۷ تا ۲۰ عکس - صدای پای بهار گروهی فرهنگسرای اندیشه ۱۲۹
خیابان سید جمال الدین اسد آبادی /یوسف آباد/ خیابان ۲۱ بوستان شفق آدینه‌ها تعطیل است ۱۶ – ۲۲ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ همزاد   گروهی فرهنگسرای شفق ۱۳۰
خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوی ساعی دوم   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- فرهنگسرای سرو ۱۲۹
بلوار قیطریه، بوستان قیطریه روزتعطیل ندارد   از ساعت ۹ تا ۱۶ --- فرهنگسرای ملل ۱۳۰
روبه روی پارک نیاوران ، فرهنگسرای نیاوران   از ساعت ۱۷ تا ۱۹ --- فرهنگسرای نیاوران /گالری /۱ ۱۳۱
نیاوران، روبه روی پارک نیاوران، ۲۲ – ۳۰ دی از ساعت ۱۷ تا ۲۰ نقاشی - نوستالوژیا گروهی فرهنگسرای نیاوران /گالری /۲ ۱۳۲
ولنجک، میدان دانشگاه شهید بهشتی، ابتدای جاده درکه، سیزده چنار ،شماره ۳۴و۳۶ تنها آدینه و شنبه باز است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰       --- کاف ۱۳۳
خیابان ایرانشهر، پارک هنرمندان ،تماشاخانه ایرانشهر --- کافه گالری تماشاخانه ایرانشهر ۱۳۴
بلوار الیزابت /کشاورز/، برج تجاری سامان، شماره ۸ روز تعطیل ندارد --- کافه گالری سیم ۱۳۵
خیابان تخت جمشید /طالقانی/، میدان کاخ /فلسطین/، نبش فریمان، شماره ۵۴۸ روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۷ تا ۲۲     --- کافه گالری شناخت ۱۳۶
پاسداران، دروس، بلوار شهرزاد، میدان قبا ،فرهنگسرای رسانه   از ساعت ۱۷ تا ۲۱ --- کافه گالری گلاب ۱۳۷
انتهای خیابان تخت طاووس /مطهری/، پس از خیابان کوروش کبیر /شریعتی/، باغ موزهقصر، کافه گالری مارکوف روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۷ تا ۲۱ --- کافه گالری مارکوف ۱۳۸
ولیعصر بالاتر از میدان ونک تقاطع بلوار میرداماد مرکز خرید اسکان، طبقه زیر همکف شماره ۲۴   از ساعت ۱۸ تا ۲۲ --- کافه عکس ۱۳۹
خیابان کریمخان زند ، خیابان ایرانشهر، کوچه مهاجر ،شماره ۲۲   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- کافه گالری هیلاج ۱۴۰
پاسداران، خیابان شهید کشوری، خیابان فرخییزدی، کوچه شهید طاهری شرقی، بنبست یاس، شماره ۲  – شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- کارگاه هنر ۱۴۱
خیابان ظفر، خیابان رئیسی، دولتشاه، پروین، تایباد، شماره ۲۶   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- کاوه ۱۴۲
خیابان شهید کلاهدوز ، دیباجی جنوبی، بالاتر از پارک ارغوان، شماره ۶۰ – پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- کبیری ۱۴۳
بلوار الیزابت /کشاورز/، نبش خیابان ۱۶آذر، شماره ۲۸۴ --- کمالالدین بهزاد ۱ ۱۴۴
بلوار الیزابت /کشاورز/، نبش خیابان ۱۶آذر، شماره ۲۸۴     --- کمالالدین بهزاد ۲ ۱۴۵
خیابان نیاوران، خیابان جمشیدیه /فیضیه/ پس از کوچه نهم ،شماره ۱۶ –دوشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۰ تا ۲۰ --- گذار ۱۴۶
دروس، خیابان شهید کماسایی، شماره ۳۴ –پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- گلستان ۱۴۷
خیابان مطهری ،نرسیده به سهروردی ،شماره ۱۳۰، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران   از ساعت ۱۱ تا ۱۷ --- گل نرگس ۱۴۸
فرمانیه غربی /شهید لواسانی/، شماره ۱۵۶، واحد ۲۰۲         --- گلهای من ۱۴۹
میدان قدس، خیابان دربند ،نبش ناودانک ، کاشی ۴۴ آدینه ها صبح تعطیل است --- گنجه /آرت شاپ/ ۱۵۰
کریمخان زند، روبروی ایرانشهر، شماره ۸۹   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- گویا ۱۵۱
خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی پارک لاله، روبروی پارکینگ طبقاتی  آدینه ها به جز گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- لاله ۱۵۲
کامرانیه جنوبی، خیابان دژمجو ،شماره ۴۱ – پنجشنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۱۹ --- مانی ۱۵۳
جردن، بلوار گلستان، شماره ۲۶ – یکشنبه ها تعطیل است از ساعت ۱۶ تا ۲۰   --- ماه ۱۵۴
جردن، بلوار گلستان، شماره ۲۶ – یکشنبه ها تعطیل است --- ماه /سالن ۲/ ۱۵۵
خیابان آفریقا، کوچه نیلوفر ،شماره۷ روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- ماه مهر ۱۵۶
ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، شماره ۴۲  -پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- محسن /همکف/ ۱۵۷
ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، شماره ۴۲  -پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- محسن   /پاسیو/ ۱۵۸
ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، شماره ۴۲  -پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱   عکس   --- محسن   /منفی یک/ ۱۵۹
ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، شماره ۴۲  -پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- محسن /داربست/ ۱۶۰
مفتح جنوبی، خیابان ورزنده، نبش ملک‌الشعرا، شماره ۳۰ - پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- پلتفرم دیگر ۱۶۱
پارک وی، محمودیه، کوچه فروردین، شماره ۷   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- محمودیه ۱۶۲
بلوار اندرزگو،تقاطع قیطریه،خیابان شهید سلیمانی غربی/حکمت غربی/خیابان محسن کریمی،بن بست اول/مینا/،شماره ۳ شنبه‌ها تعطیل است --- محیا ۱۶۳
خیابان کریم خان زند، نبش ویلا /نجات اللهی شمالی/ ،بوستان حضرت مریم – آدینه ها به جز گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- مریم ۱۶۴
دروس، خیابان وارسته،کوچه مشایخی، شماره ۱۱ -پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- مریم فصیحی هرندی ۱۶۵
تهران، خیابان بهارشیراز ،بوستان بهارشیراز - آدینه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۱۸ --- موزه عکسخانه شهر ۱۶۶
خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله   از ساعت ۱۰ تا ۱۸   --- موزه هنرهای معاصر تهران ۱۶۷
خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بین کوچه بسطامی و مهاجر، شماره ۸۹۲ - شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۰ تا ۱۷ --- موزه رضا عباسی ۱۶۸
توپخانه، اول خیابان سی تیر ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ – ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ از ساعت ۸ تا ۱۷ آثار تاریخی – لوور در تهران   موزه لوور   موزه ملی ایران ۱۶۹
سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، خیابان ۱۸ شرقی ،شماره ۲۷، زنگ یک -شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- مژده ۱۷۰
چهارراه ولیعصر، ضلع شرقی پارک دانشجو /تئاترشهر/، خیابان رازی ، شماره ۵۰ -  روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- مستقل تهران ۱۷۱
خیابان ملاصدرا، شیراز شمالی،کوچه حکیم اعظم ، مجتمع پارک پرنس، شماره ۵ – آدینه‌ها به جز گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۰ تا ۲۰ --- مس نگار ۱۷۲
بلوار قیطریه، نبش کوچه شب تاب، پلاک ۱ واحد ۱۰ طبقه سوم ۲۱ اسفند – ۳۱ فروردین از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خوشنویسی - زمستان میلاد شمس مهرمریم ۱۷۳
پاسداران، گلستان دوم ،شماره ۱۲۰ – شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- مینا ۱۷۴
خیابان قائم مقام فراهانی ،پایین تر از تخت طاووس /مطهری/، کوچه شبنم ،شماره ۳ /طبقه منفی یک موسسه پرسش/ ۱۱ – ۲۱ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۱۹ نقاشی و مجسمه - روز_نو گروهی نات ۱۷۵
نیاوران، کوچه همایونفر ، کوچه سعدی، کوچه حافظ ،خیابان آیت الله محمودی، شماره ۹ – شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰   --- نقش جهان ۱۷۶
بزرگراه اشرفی اصفهانی ،ابتدای باغ فیض، خیابان ناطق نوری، نبش خیابان قانع، شماره ۲۶ --- نقشینه ۱۷۷
مدرس شمال، خیابان ظفر، خیابان تخارستان، انتهای نیل، میدان نیلوفر،کوچه سینا، شماره ۷   شنبه‌ها تعطیل است ۴ – ۱۸ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۱ یکشنبه تا پنجشنبه: از ساعت ۱۲ تا ۱۸ نقاشی - رد آنی گروهی نک ۱۷۸
خیابان تخت طاووس /مطهری/، خیابان جم ،خیابان غفاری شماره ۶۴ –دوشنبه‌ها تعطیل است ۱۱ – ۲۵ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ حجم – ظروف فرفره‌ای داود ملایی نگاه ۱۷۹
قیطریه، ضلع جنوبی پارک ،خیابان روشنایی، کوچه دلارارم، شماره ۳۳، زنگ سوم شنبه‌ها تعطیل است ۱۸ – ۲۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ ریحانه ریحانه روشنایی نگر ۱۸۰
لواسان، بلوار اصلی، نرسیده به میدان، شماره ۸۷۲ - شنبه‌ها تعطیل است     --- نگاه پلاس ۱۸۱
بلوار میرداماد، بالاتر از ایستگاه مترو، شماره ۲۱۴ ۱۸ – ۲۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۱۹ نقاشی مریم ابراهیم‌زاده نهاوند ۱۸۲
خیابان کلاهدوز،خیابان یار محمدی، کوچه طالاقانی ، شماره ۱۰، طبقه همکف - شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- نیوان ۱۸۳
میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک ۵١۴، خانه وارطان روز تعطیل ندارد ۱۱ – ۲۰ اسفند از ساعت ۱۰ تا ۲۰ خانه اول گروهی وارطان ۱۸۴
میدان ونک، خدامی، شماره ۷۲ شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- والی ۱۸۵
خیابان تخت طاووس /مطهری/، خیابان میرعماد ،کوچه دوازدهم، شماره ۱۱ شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ ---   ویستا ۱۸۶
خیابان تخت طاووس /مطهری/، خیابان میرعماد ،کوچه دوازدهم، شماره ۱۱شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- ویستا پلاس ۱۸۷
خیابان ولیعصر، بلوار اسفندیار، موزه امام علی --- ویونا ۱۸۸
میدان هفت تیر، بهار شیراز ،سلیمان خاطر، کوچه ابرار غربی، شماره  ۶۵پنجشنبه‌ها تعطیل است --- هفتان ۱۸۹
خیابان تخت طاووس /مطهری/، خیابان کوه نور ،کوچه پنجم، شماره ۸ پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- هفت ثمر ۱۹۰
خیابان کریمخان- خیابان ایرانشهر- مقابل پارک هنرمندان- بن بست نیکو شهر پلاک ۳ طبقه همکف روز تعطیل ندارد ۱۱ - ۲۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا۲۰ عکس - سیتوپلاسم گروهی هپتا ۱۹۱
خیابان کریمخان- خیابان ایرانشهر- مقابل پارک هنرمندان- بن بست نیکو شهر پلاک ۳ روز تعطیل ندارد ۱۱ – ۲۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ چیزهایی درباره من گروهی هپتا طبقه دوم ۱۹۲
خیابان کریم خان زند ، خیابان سنایی، کوچه چهارم غربی، شماره ۸ -  روز تعطیل ندارد ۴ – ۲۲ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۱۹ فرشید داوودی هما ۱۹۳
انقلاب، خیابان خارک، ضلع غربی تالار رودکی، شماره ۱۹ شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- هنر ایران ۱۹۴
خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی شمالی ، کوچه نعیمی، شماره ۱۶ شنبه‌ها تعطیل است ۴ – ۲۵ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی و طراحی احمد وکیلی هور ۱۹۵
خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان چهارم، شماره۲، طبقه اول آدینه ها به جز گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- هوم ۱۹۶
میدان انقلاب، جمالزاده شمالی، قبل از بلوارکشاورز ،قدرغربی، پلاک ۸۶ -  روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- یسنا ۱۹۷
خیابان خردمند جنوبی، نرسیده به بلوار کریمخان زند، ساختمان افسر، پلاک ٧٠، طبقه اول پنج‌شنبه‌ها تعطیل است ۱۸ - ۲۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰     هنرهای تجسمی گروهی یاسمین ۱۹۸
خبرنامه هفتگی گالری گردی درباره برنامه نمایشگاه های حوزه هنرهای تجسمی و مفهومی در تهران و شهرستان ها      
برنامه گالری های ایران | آدینه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶  
اصفهان، خاقانی، کوچه افشین، بن بست حریر     --- اکنون اصفهان
ابشار دوم کوچه فرشید شماره ٣٢۴   ۴ – ۲۴ اسفند محدوده امن حاد صحیحی امروز اصفهان
خیابان آذر، بن بست سى و دوم /امین/، شماره ۱۷     --- سایان اصفهان
آبشار اول، شماره ۲۵ ۱۱ – ۲۱ اسفند از ساعت ۱۷ تا ۲۱ نقاشی – توده های خوشخیم عباس محمدی متن اصفهان
خیابان فردوسی، کوی هادی چرخاب، پلاک ۷/۱   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- موسسه  بنیان آفرینش معاصر اصفهان
خیابان استانداری، روبروی دانشگاه هنر اصفهان   صبح ها ۹ تا۳۰:۱۳ و عصرها ۱۵ تا ۱۸ --- موزه هنرهای معاصر اصفهان اصفهان
چهارباغ بالا،بعد از کارگران،انتهاى کوچه ٢٣،بن بست میخک،پلاک ٢۶   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- نقش قلم اصفهان
چهارراه اسپه کلا، رسالت۱۱،شاکر۵، مهرگان ۳   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- ایسو آمل
جاده رشت انزلی، گورابجیر صحرا. کوچه سیار. شماره ۷۴ --- کوچه باغ انزلی
خیابان شریعتی، خیابان گل ،گل ۴ --- خیام بابل
کمربندی شرقی بوستان ۱۸ --- مولاییان بابل
خیابان تختی، کوچه قربانی، بن بست شادمان، شماره ۱۰ شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- الهی رشت
خیابان شریعتی،کوچه شماره ۱۹،پلاک ۱   از ساعت ۱۷ تا ۲۱ --- دیبا کرمان
خیابان جهاد     --- سروستان کرمان
مشهد، بلوار سجاد، خیابان گلریز، گلریز ۲، شماره ۱۰ - چهارشنبه و پنجشنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۲۰       --- فرزاد مشهد
مشهد،بلوار وکیل آباد ، ابتدای وکیل آباد ۲۳ /سید مرتضی / پلاک ۱/۲۰۸ --- سیاوشان مشهد
حد فاصل چهار راه دانش آموز و دانش آموز ۲۲ - شماره ۶   از ساعت ۱۷ تا ۲۱ --- دی مشهد
فلکه سنگی، به سمت چهارراه خلدبرین، روبروی ک۲۱، پلاک۱۱۰، طبقه سوم         --- آشنا شیراز
شیراز ، عفیف آباد، انتهای کوچه ۱۴ --- اردیبهشت شیراز
میدان مطهری، قدوسی شرقی، ابتدای خیابان صداوسیما،موسسه زیباگران     --- به نگار شیراز
چهارراه حافظیه، مرکز اسناد و کتابخانه ملی         --- تاروپورد شیراز
شیراز، حدفاصل میدان ابوکلام و میدان اطلسی، بین کوچه ۷ و ۹ - پنجشنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۲۱ --- جم شیراز
قصر دشت ، حدافاصل کوچه ۸۸ و ۹۰ - آدینه ها به جز گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۰ تا ۱۳ --- سروناز شیراز
چهارراه حافظیه، به سمت دروازه قرآن، سمت چپ  کوچه ۱۴ «مجموعه هنری کیان»     --- صنم شیراز
چهارراه حافظیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس     --- علامی شیراز
معالی آباد، نبش رهبرماه ، مجتمع تجاری آفتاب، طبقه ۳، واحد۵۱۲ --- نارنج شیراز
  --- وصال شیراز
کامل‌ترین فهرست برنامه گالری های ایران را در هنرگردی بخوانید
 

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶

 

برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶

نشانی تاریخ - گشایش مدیوم عنوان   هنرمند نگارخانه
خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، کوچه اشراقی، شماره ۴ شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱   --- ۴ ۱
انقلاب، خیابان خارک ، شماره ۱۴ دوشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- ۱۴ ۲
خیابان پاسداران، گلستان دوم /فلاح زاده/ ،شماره ۸۳ سه شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- ۸۳ ۳
خیابان کریم خان زند، خیابان عضدی /آبان جنوبی/، کوچه اردشیر ارشد. شماره ۷ شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- آ /سالن ۱/ ۴
خیابان سنایی، خیابان شاهین (خدری)، شماره ۱۸، طبقه اول شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی - سیاوش طلایی اُ ۵
میدان هفت تیر، خ مفتح جنوبى، بن بست شیرودى شماره ٢۵ دوشنبه‌ها تعطیل است ۱۸ اسفند – ۲۸ فروردین از ساعت ۱۶ تا ۲۰ مجسمه - رنگ و رینگ سپیده نوری اعتماد ۱ ۶
میدان هفت تیر، خ مفتح جنوبى، بن بست شیرودى شماره ٢۵ دوشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- اعتماد ۲ ۷
گیشا /کوی نصر/، خیابان شهید علیالی/پیروزی غربی/، خیابان جوادی ، شماره ۵۳ روز تعطیل ندارد ۲۴ آذر – ۸ دی از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی - دگرگونگی هامون بادپر ابد ۸
خیابان کریم خان زند ،خیابان ایرانشهر، کوی برفروشان، شماره ۱۶ – شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- اثر ۹
اقدسیه، بلوار آجودانیه /شهید سباری/، خیابان ۱۴ شرقی، شماره ۲۲ – روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- احسان ۱۰
جردن، خیابان گلفام، انتهای گلفام، سمت راست، بن بست امینی، شماره ۳ – چهارشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- الهه ۱۱
نقلاب /غرب به شرق/، بین ابوریحان و فلسطین، کوچه مهارت، شماره ۴ – روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- امین ۱۲
خیابان ولیعصر، خیابان زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان پسیان ،شماره ۳ – روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- اِی.جی. /Ag/ ۱۳
میدان هفت تیر، مفتح جنوبی، پس از تقاطع سمیه ،خیابان بوربور، خیابان خاقانی، بنبست روشن منش، شماره ۲ – شنبه ها تعطیل است ۲۰ بهمن – ۲۵ اسفند از ساعت ۱۲ تا ۲۰   منموزین گروهی آب/انبار ۱۴
خیابان دولت، دیباجی جنوبی، روبه رو پارک ارغوان، کوچه مژگان، شماره ۴۱ –شنبه ها تعطیل است --- آبی ۱۵
ولیعصر، جنوب پارک وی ،انتهای کوچه تورج، کوچه خاکزاد، شماره ۴۲ – روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- آتبین ۱۶
خیابان ولیعـصر، نرسیـده به میـدان ونک، خیابان عباسپـور /توانیــر/ شمـالـی، بعـد از پـل همت ،شاره  ۲۳ - شنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰     ---   آتشزاد ۱۷
خیابان نوفل لوشاتو، کوچه لولاگر، شماره ۵ /ورودی حیاط/ – آدینه ها غیر از گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۳ تا ۱۹ --- آران ۱۸
خیابان نوفل لوشاتو، کوچه لولاگر، شماره ۵ /ورودی حیاط/ – آدینه های غیر گشایش تعطیل است ۴ – ۲۱ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ کاشفان چشمه محمد اسکندری آران /پروژه ها/ ۱۹
فرمانیه، بلوار اندرزگو، انتهای خیابان سلیمی شمالی ، شماره ۱۴۷، باغ انجمن خوشنویسان – روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۷ تا ۲۱ --- آرت سنتر  باغ ۲۰
ونک، خیابان ملاصدرا ، بزرگراه کردستان جنوب ،شیراز جنوبی، پایینتر از همت، بلوار علی خانی ،۲۰ متری گلستان ،۱۲ متری دوم، شماره ۳ – شنبه‌ها تعطیل است ۱۸ - ۲۵ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰   طراحی - باطن گروهی آرته ۲۱
میرداماد، میدان مادر ، خیابان شاه نظری، میدان کاظمی، خیابان کاظمی، کوچه مازیار، کوچه دریا، شماره  ۶– آدینه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۰ تا ۲۰ --- آرتیبیشن ۲۲
شهرک غرب، میدان صنعت ،خیابان حسن سیف، کوچه دوم، شماره ۷ پنجشنبه و آدینه غیر از گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- اردیبهشت ۲۴
خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه عباسآباد /بهشتی/ ،کوچه زرین، شماره ۱۰– روز تعطیل ندارد ۴ – ۱۸ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ جواهر سازی معاصر گروهی آریا ۲۵
الهیه، انتهای خیابان مریم شرقی، ابتدای خیابان فرشته /شهید فیاضی/، شماره ۹ –شنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- آریانا /گالری/ ۲۶
الهیه، انتهای خیابان مریم شرقی، ابتدای خیابان فرشته /شهید فیاضی/، شماره ۹ –شنبه ها تعطیل است ۱۱ – ۲۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی - مسخ مارال اصفهانی آریانا /هاب/ ۲۷
خیابان  کوروش کبیر /شریعتی/، بالاتر از پل رومی، جنب بانک پارسیان ،شماره ۱۸۳۱   از ساعت ۱۶ - ۲۱ --- آس ۲۸
میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان ۱۸، بنبست گلمحمدی، شماره ۴   از ساعت ۱۷ تا ۲۱   --- آشیان نقش و مهر ۲۹
ونک، خیابان سئول، شماره ۴۰ – شنبه ها تعطیل است --- آن /نگارستان/ ۳۰
ونک، خیابان سئول، شماره ۲۸ – شنبه ها تعطیل است --- آن /نگارستان دو/ ۳۱
ونک، خیابان سئول، شماره ۴۴ – شنبه ها تعطیل است --- آن /بنیان/ ۳۲
خیابان  کوروش کبیر /شریعتی/، پل رومی، خیابان شریفی منش، بن بست رامین، شماره ۹ – سه شنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- آوا ۳۳
بلوار فردوس شرقی، نبش وف آذر جنوبی، مجتمع تجاری آیریک، طبقه سوم ،واحد ۱۰۲– دوشنبه‌ها تعطیل است ۱۸ – ۲۴ اسفند از ساعت ۱۷ تا ۲۱ هنرمندان معاصر گروهی آیریک ۳۴
یوسف آباد، جهان آرا ،خیابان نوزدهم /جلال حسینی/، شماره ۴۸ – شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- افرند ۳۵
میدان هفت تیر، کوچه آقا محمدی، شماره ۷۷ –شنبه‌ها تعطیل است ۱۱ - ۲۱ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ گلاویز حمید شادمانی اِمکان ۳۶
بزرگراه کردستان، آ.اس.پ ، واحد ۲۵ – روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- اکنون ۳۷
خیابان کریمخان، خیابان حسینی، خیابان ششم ، شماره ۲ – چهارشنبه‌ها تعطیل است --- اورمزد ۳۸
خیابان شریعتی ، خیابان کلاهدوز ، نرسیده به سهراه نشاط ، کوچه الهوردی آذر ، شماره ۲۸ - پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ ---   ایده پارسی ۳۹
خیابان شریعتی ، خیابان کلاهدوز ، نرسیده به سهراه نشاط ، کوچه الهوردی آذر ، شماره ۲۸ - پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- ایده پارسیB ۴۰
خیابان کریمخان زند ، خیابان شهید عضدی /آبان جنوبی/ خیابان سپند شماره ۶۹ -شنبه‌ها تعطیل است ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ – ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی مرتضی دره‌باغی ایرانشهر ۴۱
الهیه، خیابان مهدیه ،خیابان جبهه، کوچه لسانی ،بنبست حمید، شماره ۱ - شنبه‌ها تعطیل است ۱۱ – ۲۵ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ عکس - چیزی شبیه یک رویا یاسمین اشکبوس   ایوان ۴۲
انتهای خیابان مطهری،  بعد از تقاطع دکتر شریعتی - میدان پلیس   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- باغ موزه قصر ۴۳
فرشته، خیابان بوسنی و هرزگوین، سه راه دکتر حسابی، شماره ۳۰– آدینه ها به جز گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- باغ موزه هنر ایرانی /گالری پردیس/ ۴۴
خیابان ولیعصر، پائینتر از فاطمی، کوچه پرستو، شماره ۲۲، واحد ۱- چهارشنبه ها تعطیل است ۱۸ - ۲۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی - ایستاده تا خاک   وحید رحیمی علایی برسام ۴۵
خیابان درکه، خیابان احمدپور ،شماره ۶۰ - شنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۲۱ --- بُن ۴۶
فرمانیه، خیابان اندرزگو، چهار راه قیطریه ،خیابان سلیمانی غربی، شماره ۹۰، طبقه ۴، واحد ۸ - پنجشنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۱۹ --- بنفشه ۴۷
خیابان فردوسی، خیابان تقوی، کوچه بهداشت، پلاک ۶ – شنبه و یکشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۵ تا ۱۹ --- بنیاد پژمان / کارخانه آرگو ۴۸
خیابان کریم خان،، خیابان ویلا /نجات اللهی/، خیابان سپند شرقی، شماره ۲۰، ساختمان ۳۲ – روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- بنیاد لاجوردی ۴۹
خیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، کوچه ارمغان غربی ،شماره ۱۱ -  شنبه و یکشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- بوم ۵۰
خیابان شهید لواسانی / فرمانیه/، خیابان شهید جباریان/قروردین/، کوچه مسجدی، کوچه مرمری ،شماره ۱۳   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- بهنام دهشپور ۵۱
بهارستان، پایین تر از خیابان کمال ملک، نرسیده به میدان بهارستان، شماره ۶، طبقه اول ۴ – ۲۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۱ عکس - چشم انداز گروهی بهارستان ۵۲
خیابان ولیعصر/عج/، ابتدای بزرگراه نیایش، روبروی کردستان، طبقه منفی ۲   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- پردیس ملت ۵۳
میدان هفت تیر، مفتح جنوبی، پس از تقاطع سمیه ،خیابان خاقانی، پس از کوچهی طبرسی، نبش بنبست روشن منش، شماره ۲۸ – شنبه و یکشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- پلتفرم ۲۸ ۵۴
خیابان انقلاب، دروازه دولت ،خیابان خاقانی، شماره ۲۸ –  شنبه و یکشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۴ تا ۲۰ --- پلتفرم ۲۸ /پنجره ۰۱/ ۵۵
  - آدینه ها غیر از گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۲۱ /غیر گشایش: از ساعت ۹ تا ۱۹/ --- ترانه باران ۵۶
کریم خان، نجات الهی شمالی، کوچه زبرجد، شماره ۱۰ – شنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۲۰   --- تِم ۵۷
مطهرى، نرسیده به چهارراه سهرودى، شماره ۱۳۰، اداره فرهنگ و ارشاد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰     --- تهران ۵۸
کریم خان زند بین ایرانشهر و ماهشهر شماره ۱۴۸ – روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- ثالث ۵۹
خیابان مقدس اردبیلی ، انتهای کوچه حیدری، سمت راست، کوچه ولی پورگودرزی، نبش شادیانه ،شماره ۲۱ – شنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۲ --- جانا ۶۰
خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی، کوچه خیام ، شماره ۴، زنگ اول – شنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰   ---   جرجانی ۶۱
خیابان دولت، ابتدای بلوار کاوه، خیابان اخلاقی شرقی ،خیابان جهانتاب، بیگلرپور شرقی، شماره ۱۹ - پنجشنبه‌ها تعطیل است --- حنا ۶۲
خیابان کوروش کبیر /شریعتی/، دوراهی قلهک ،خیابان بصیری، کوچه ژیلا ،شماره – شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- خاک ۶۳
یوسفآباد، خیابان چهارم ،پلاک ۳، طبقه دوم   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- خانه عکاسان جوان ۶۴
تخت جمشید /طالقانی/ ، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر ۱۹ – ۳۰ آبان از ساعت ۳۰:۱۷ تا ۲۰ کارنمای پژوهشی ۶ انجمن هنرمندان نقاش ایران خانه هنرمندان ایران ۶۵
تخت جمشید /طالقانی/ ، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر     --- خانه هنرمندان ایران /گالری نامی/ ۶۶
تخت جمشید /طالقانی/ ، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- خانه هنرمندان ایران /گالری ممیز/ ۶۷
تخت جمشید /طالقانی/ ، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- خانه هنرمندان ایران /گالری میرمیران/ ۶۸
تخت جمشید /طالقانی/ ، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر   از ساعت ۱۷ تا ۲۱ --- خانه هنرمندان ایران /بهار/ ۶۹
تخت جمشید /طالقانی/ ، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر   از ساعت ۱۶ تا ۲۰     --- خانه هنرمندان ایران /تابستان/ ۷۰
تخت جمشید /طالقانی/ ، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- خانه هنرمندان ایران /پاییز/ ۷۱
تخت جمشید /طالقانی/ ، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- خانه هنرمندان ایران /زمستان/ ۷۲
میدان فلسطین، طالقانی غربی، شماره ۵۱۴ آدینهها به جز گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۱۹ --- خانه گفتمان شهر و معماری ۷۳
خیابان شریعتی، پایین تر از حسینیه ارشاد، خیابان کوشا، خیابان بدیعی، بن بست بشر دوست ،شماره ۱۴، زنگ۲ -  شنبه‌ها تعطیل است ۴ – ۲۵ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ این یک حراجی نیست ۲ گروهی دارگون ۷۴
خیابان کریمخان، خیابان ایرانشهر، کوچه مهاجر، شماره ۳۰ - شنبه‌ها تعطیل است ۴ – ۲۶ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰   بدها گروهی دلگشا ۷۵
خیابان کریمخان، خیابان ایرانشهر، کوچه مهاجر ،شماره ۳۰ - شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- دلگشا ۲ ۷۶
خیابان سپهبد قرنی، پس از چهار راه تخت جمشید /طالقانی/، کوچه سوسن ، شماره ۴ – شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- دنا ۷۷
تهرانپارس،  خیابان اتحاد، خیابان ۱۹ غربی،  شماره ۱۸ یکشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- دید ۷۸
فرمانیه، بینخیابان آبکوه و آقایی، شماره  ۱۰۳، واحد  ۲– شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- راه ابریشم ۱ ۷۹
بلوار الیزابت /کشاورز/، بین خیابان وصال و خیابان قدس، شماره ۲۱۰ – شنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- راه ابریشم ۲ /پارک لاله/ ۸۰
خیابان بهشتی، خیابان پاکستان، کوچهحکیمی ، شماره۴، زنگ ۳ - شنبه‌ها و آدینه ها غیر از افتتاحیه تعطیل است ۱۱ – ۲۱ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی - مرکز آنی مجتبی تقوایی رج ۸۱
برج میلاد تهران، گالری شرقی گذرگاه   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- رواق هنری برج میلاد ۸۲
خیابان انقلاب /شرق به غرب/، نرسیده به چهارراه ولیعصر، جنب بانک شهر، بن بست کیانپور، شماره ۷ –  شنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- روبرو ۸۳
ستارخان، خیابان پاتریس لومومبا، خیابان ۱۳، شماره ۱۲، طبقه دوم -پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- زرنا ۸۴
کریم خان، خیابان ایرانشهر ،خیابان کلانتری، شماره ۴۸، آپآرتمان --- زیر پله ۸۵
خیابان فرشته، خیابان بیدار ،شماره ۶– شنبه و یکشنبه‌ها تعطیل است ۱۱ – ۱۸ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ سیمرغ مریم کریمیان زیرزمین دستان ۸۶
خیابان فرشته، شماره ۸۲، زنگ ۵، طبقه ۲ -یکشنبه‌ها تعطیل است ۴ – ۱۸ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی - فیگورها گروهی دستان +۲ ۸۷
خیابان فلسطین شمالی، رو به روی دانشگاه آزاد، انتهای کوچه قلم چی، طبقه زیرین، ویکافه – پنجشنبه‌ها تعطیل است ۴ – ۱۸ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ اتاق آبی برادران قاسمی خارج از دستان ۸۸
خیابان ایرانشهر، کوچه نوشهر، شماره ۳ -شنبه‌ها تعطیل است ۴ – ۱۸ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۱ حجم - شرایط فلزی گروهی ژاله ۸۹
خیابان دکتر حسین فاطمی ،ابتدای خیابان ولیعصر ،شماره ۲۱، طبقه اول –پنجشنبه‌ها تعطیل است ۱۸-۲۲ اسفند از ساعت ۱۷ تا ۲۰ نقاشی - سروده‌های ذهن گروهی ژینوس ۹۰
خیابان کوروش کبیر /شریعتی/، ظفر، خیابان آقازاده فرد ،کوچه بنفشه ،شماره ۱۴ --- ژیوار ۹۱
عباس آباد /خیابان بهشتی/ ،خیابان صابونچی /مهناز/ ، خیابان هویزه شرقی، نبش خیابان شهید یوسفی، شماره ۱۳۰ –روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- ساربان ۹۲
نیاوران، خیابان جمشیدیه /فیضیه/ ،خیابان امیدوار،کوچه آقاخانی ، شماره ۳ – پنجشنبه‌ها تعطیل است ۱۸ - ۲۷ اسفند از ساعت ۱۷ تا ۲۲ نقاشی - ملاقات و مکافات گروهی سایه ۹۳
نیاوران، خیابان جمشیدیه /فیضیه/ ،خیابان امیدوار،کوچه آقاخانی ، شماره ۳ – پنجشنبه‌ها تعطیل است ۱۸ – ۲۳ اسفند از ساعت ۱۷ تا ۲۲ کلوز آپ گروهی سایه پلاس ۹۴
بزرگراه صدر شرقی، خروجی کامرانیه، پس از ریزگذر صدر، جنب دامپزشکی ،خیابان عباسی، کوچه پیشتاز، بن بست بعثت ، شماره ۴ - شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- سبحان ۹۵
اوین، خیابان کچویی، کوچه صفا، شماره ۴ ۱۹ – ۳۰ آبان از ساعت ۱۷ تا ۲۲ حجم هامون همت سرزمین هنری /آرت لند/ ۹۶
میدان هروی، خیابان موسوی، روبهروی خیابان شمشاد، ساختمان هََدیش ۱۱ – ۱۸ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۱ هزار و یک بشقاب زیر لعابی گروهی – گردآورنده: آزاده شولی سرفیس ایران‌شهر ۹۷
تجریش، میدان دربند   از ساعت ۱۰ تا ۱۶   --- سعدآباد /موزه لباس های پادشاهی/ ۹۸
خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی، کوچه سوم،ضلع جنوب غربی میدان سوم نیلوفر، شماره ۵، واحد ۱ - یکشنبه‌ها تعطیل است ۱۸ – ۲۶ اسفند از ساعت ۱۷ تا ۲۱ غیر گشایش: از ساعت ۱۱ تا ۲۰ نقاشی - زن، زندگی، نقاشی گروهی سهراب ۱ ۹۹
بزرگراه چمران، خیابان اوین ،ابتدای خیابان شهید کچویی، پلاک ۱۱، واحد  ۱-یکشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- سهراب ۲ ۱۰۰
خیابان وزرا، کوچه چهارم ،شماره ۱۱ – دوشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- سیحون ۱ ۱۰۱
خیابان مقدس اردبیلی ،کوچه کیهان، کوچه سیمایی، شماره ۲۴– دوشنبه ها تعطیل است ۱۸ – ۲۴ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۱۹ نقاشی و حجم - زمستان ٩۶ نمایشگاه دوم گروهی سیحون ۲ ۱۰۲
بالاتر از پل سیدخندان ، خیابان جلفا، نبش کوچه سیمرغ، ساختمان کیانا ،واحد سوم از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- سیمرغ ۱۰۳
میرداماد، نرسیده به  خیابان کوروش کبیر /شریعتی/، رودبار غربی جنوبی، کوچه کاووسی، شماره ۲۷ پنجشنبه ها تعطیل است ۱۸ - ۲۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی، حجم و عکس - نقش هنر گروهی شلمان ۱۰۴
پاسداران شمالی، ضلع غربی فرهنگسرای نیاوران، کوچه خان سفید، شماره ۱۰، طبقه دوم، سمت چپ   پنجشنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- شمس ۱۰۵
میرداماد، میدان محسنی /مادر/، خیابان شهید سنجابی/بهروز سابق/، بن بست یکم، شماره ۸، طبقه اول، واحد۱۲   پنجشنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- شمیده ۱۰۶
خیابان کوروش کبیر /شریعتی/، خیابان جلفا پس از فرهنگسرای ارسباران ،کوچه ستاری، شماره ۲ واحد ۲ -یکشنبه‌ها تعطیل است --- شنگرف ۱۰۷
کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه ی سیزدهم، شماره ۵، طبقه اول - دوشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- شیرین ۱ ۱۰۸
کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه ی سیزدهم ،شماره ۵، طبقه همفک- دوشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ شیرین ۲ ۱۰۹
کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه ی سیزدهم ،شماره ۵ - دوشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- شیرین ۳ ۱۱۰
فرمانیه، بلوار اندرزگو، کوچه سلیمی /شمالی/،کوچه امیرنوری، شماره ۱۹ -پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- شکوه ۱۱۱
چهارراه ولیعصر، ضلع جنوبی پارک دانشجو، کوچه شیرزاد، شماره ۱۰ ۱۸ - ۲۹ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی و حجم - نوروز باستانی گروهی شیث ۱۱۲
میدان تجریش،  خیابان شهید دربندی /خیابان مقصود بیک/، سه راه تختی، خیابان موزه، موزه موسیقی روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۱۸ --- شهرآوا ۱۱۳
خیابان الهیه، بن بست هرمز، خیابان خزر شمالی، شماره ۹ - شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۵ تا ۲۰ --- شهریور ۱۱۴
پاسداران، بوستان هشتم ،شماره ۱۳۴– دوشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰   --- صا ۱۱۵
پاسداران ،خیابان محمودگل نبی نرسیده به حسینیه ارشاد، شماره ۳۷ – آدینه ها به جز گشایش تعطیل است --- صد رنگ ۱۱۶
میدان سلماس، جنب بانک پاسارگاد، شماره ۵ – پنجشنبه‌ها تعطیل است ۱۱ – ۲۲ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ چیز (-یدن) پارسا کامه خوش طراحان آزاد ۱۱۷
جردن، ابتدای خیابان سعیدی، شماره ۲ –دوشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱       --- طلایی ۱۱۸
شهرک غرب، خیابان سیمای ایران، خیابان پنجم، گذر فروردین، شماره ۱۹۹۱ --- عقیلی ۱۱۹
خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، کوچه ماهروزاده، کوچه رمضانیان ،کوچه احمدی مقدم /ایزد/ ،شماره ۳۱، طبقه اول– شنبه ها تعطیل است ۱۸ - ۲۱ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰   نقاشی و کلاژ - به تو نگاه می‌کنم هستی کدخدازاده علیها ۱۲۰
خیابان کریم خان زند، خیابان حسینی، کوچه اعرابی۶،  شماره ۲، طبقه دوم – روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- فردا ۱۲۱
خیابان شریعتی، پایینتر از پل صدر، جنب شهر کتاب فرشته، روبرو ساختمان رویال پارک ،شماره ۱۶/۷۱ شنبه‌ها تعطیل است ۱۱ – ۲۷ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ سومین فروش سالانه گروهی فرشته ۱۲۲
کریمخان زند، خردمند شمالی،کوچه اعرابی۲ دوشنبه‌ها تعطیل است ۱۸ – ۲۷ اسفند از ساعت ۱۷ تا ۲۱ نقاشی - خاطرات نه چندان گنگ محمدرضا ظهوریان فرمانفرما ۱۲۳
شریعتی، سیدخندان ، خیابان جلفا – آدینهها به جز گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۴ تا ۲۰ --- فرهنگسرای ارسباران /گالری /۱ ۱۲۴
شریعتی، سیدخندان ،خیابان جلفا   از ساعت ۱۶ تا ۱۹ --- فرهنگسرای ارسباران /گالری ۲ ۱۲۵
فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق ، بعد از چهار راه شهید سلیمی جهرمی (مخابرات)   از ساعت ۱۰ تا ۲۰ --- فرهنگسرای فردوس ۱۲۶
شریعتی، سیدخندان ، خیابان جلفا، ضلع جنوبی فرهنگسرای ارسباران ،کوچه عقاب         ارسباران /نگارخانه هنر/ ۱۲۷
فلکه دوم تهرانپارس، انتهای خیابان جشنواره --- فرهنگسرای اشراق ۱۲۸
خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه ۱۸ – ۲۴ اسفند از ساعت ۱۷ تا ۲۰ عکس - صدای پای بهار گروهی فرهنگسرای اندیشه ۱۲۹
خیابان سید جمال الدین اسد آبادی /یوسف آباد/ خیابان ۲۱ بوستان شفق آدینه‌ها تعطیل است ۱۶ – ۲۲ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ همزاد   گروهی فرهنگسرای شفق ۱۳۰
خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوی ساعی دوم   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- فرهنگسرای سرو ۱۲۹
بلوار قیطریه، بوستان قیطریه روزتعطیل ندارد   از ساعت ۹ تا ۱۶ --- فرهنگسرای ملل ۱۳۰
روبه روی پارک نیاوران ، فرهنگسرای نیاوران   از ساعت ۱۷ تا ۱۹ --- فرهنگسرای نیاوران /گالری /۱ ۱۳۱
نیاوران، روبه روی پارک نیاوران، ۲۲ – ۳۰ دی از ساعت ۱۷ تا ۲۰ نقاشی - نوستالوژیا گروهی فرهنگسرای نیاوران /گالری /۲ ۱۳۲
ولنجک، میدان دانشگاه شهید بهشتی، ابتدای جاده درکه، سیزده چنار ،شماره ۳۴و۳۶ تنها آدینه و شنبه باز است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰       --- کاف ۱۳۳
خیابان ایرانشهر، پارک هنرمندان ،تماشاخانه ایرانشهر --- کافه گالری تماشاخانه ایرانشهر ۱۳۴
بلوار الیزابت /کشاورز/، برج تجاری سامان، شماره ۸ روز تعطیل ندارد --- کافه گالری سیم ۱۳۵
خیابان تخت جمشید /طالقانی/، میدان کاخ /فلسطین/، نبش فریمان، شماره ۵۴۸ روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۷ تا ۲۲     --- کافه گالری شناخت ۱۳۶
پاسداران، دروس، بلوار شهرزاد، میدان قبا ،فرهنگسرای رسانه   از ساعت ۱۷ تا ۲۱ --- کافه گالری گلاب ۱۳۷
انتهای خیابان تخت طاووس /مطهری/، پس از خیابان کوروش کبیر /شریعتی/، باغ موزهقصر، کافه گالری مارکوف روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۷ تا ۲۱ --- کافه گالری مارکوف ۱۳۸
ولیعصر بالاتر از میدان ونک تقاطع بلوار میرداماد مرکز خرید اسکان، طبقه زیر همکف شماره ۲۴   از ساعت ۱۸ تا ۲۲ --- کافه عکس ۱۳۹
خیابان کریمخان زند ، خیابان ایرانشهر، کوچه مهاجر ،شماره ۲۲   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- کافه گالری هیلاج ۱۴۰
پاسداران، خیابان شهید کشوری، خیابان فرخییزدی، کوچه شهید طاهری شرقی، بنبست یاس، شماره ۲  – شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- کارگاه هنر ۱۴۱
خیابان ظفر، خیابان رئیسی، دولتشاه، پروین، تایباد، شماره ۲۶   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- کاوه ۱۴۲
خیابان شهید کلاهدوز ، دیباجی جنوبی، بالاتر از پارک ارغوان، شماره ۶۰ – پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- کبیری ۱۴۳
بلوار الیزابت /کشاورز/، نبش خیابان ۱۶آذر، شماره ۲۸۴ --- کمالالدین بهزاد ۱ ۱۴۴
بلوار الیزابت /کشاورز/، نبش خیابان ۱۶آذر، شماره ۲۸۴     --- کمالالدین بهزاد ۲ ۱۴۵
خیابان نیاوران، خیابان جمشیدیه /فیضیه/ پس از کوچه نهم ،شماره ۱۶ –دوشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۰ تا ۲۰ --- گذار ۱۴۶
دروس، خیابان شهید کماسایی، شماره ۳۴ –پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- گلستان ۱۴۷
خیابان مطهری ،نرسیده به سهروردی ،شماره ۱۳۰، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران   از ساعت ۱۱ تا ۱۷ --- گل نرگس ۱۴۸
فرمانیه غربی /شهید لواسانی/، شماره ۱۵۶، واحد ۲۰۲         --- گلهای من ۱۴۹
میدان قدس، خیابان دربند ،نبش ناودانک ، کاشی ۴۴ آدینه ها صبح تعطیل است --- گنجه /آرت شاپ/ ۱۵۰
کریمخان زند، روبروی ایرانشهر، شماره ۸۹   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- گویا ۱۵۱
خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی پارک لاله، روبروی پارکینگ طبقاتی  آدینه ها به جز گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- لاله ۱۵۲
کامرانیه جنوبی، خیابان دژمجو ،شماره ۴۱ – پنجشنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۱۹ --- مانی ۱۵۳
جردن، بلوار گلستان، شماره ۲۶ – یکشنبه ها تعطیل است از ساعت ۱۶ تا ۲۰   --- ماه ۱۵۴
جردن، بلوار گلستان، شماره ۲۶ – یکشنبه ها تعطیل است --- ماه /سالن ۲/ ۱۵۵
خیابان آفریقا، کوچه نیلوفر ،شماره۷ روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- ماه مهر ۱۵۶
ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، شماره ۴۲  -پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- محسن /همکف/ ۱۵۷
ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، شماره ۴۲  -پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- محسن   /پاسیو/ ۱۵۸
ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، شماره ۴۲  -پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱   عکس   --- محسن   /منفی یک/ ۱۵۹
ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، شماره ۴۲  -پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- محسن /داربست/ ۱۶۰
مفتح جنوبی، خیابان ورزنده، نبش ملک‌الشعرا، شماره ۳۰ - پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- پلتفرم دیگر ۱۶۱
پارک وی، محمودیه، کوچه فروردین، شماره ۷   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- محمودیه ۱۶۲
بلوار اندرزگو،تقاطع قیطریه،خیابان شهید سلیمانی غربی/حکمت غربی/خیابان محسن کریمی،بن بست اول/مینا/،شماره ۳ شنبه‌ها تعطیل است --- محیا ۱۶۳
خیابان کریم خان زند، نبش ویلا /نجات اللهی شمالی/ ،بوستان حضرت مریم – آدینه ها به جز گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۲۰ --- مریم ۱۶۴
دروس، خیابان وارسته،کوچه مشایخی، شماره ۱۱ -پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- مریم فصیحی هرندی ۱۶۵
تهران، خیابان بهارشیراز ،بوستان بهارشیراز - آدینه ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۱۸ --- موزه عکسخانه شهر ۱۶۶
خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله   از ساعت ۱۰ تا ۱۸   --- موزه هنرهای معاصر تهران ۱۶۷
خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بین کوچه بسطامی و مهاجر، شماره ۸۹۲ - شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۰ تا ۱۷ --- موزه رضا عباسی ۱۶۸
توپخانه، اول خیابان سی تیر ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ – ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ از ساعت ۸ تا ۱۷ آثار تاریخی – لوور در تهران   موزه لوور   موزه ملی ایران ۱۶۹
سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، خیابان ۱۸ شرقی ،شماره ۲۷، زنگ یک -شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- مژده ۱۷۰
چهارراه ولیعصر، ضلع شرقی پارک دانشجو /تئاترشهر/، خیابان رازی ، شماره ۵۰ -  روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- مستقل تهران ۱۷۱
خیابان ملاصدرا، شیراز شمالی،کوچه حکیم اعظم ، مجتمع پارک پرنس، شماره ۵ – آدینه‌ها به جز گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۰ تا ۲۰ --- مس نگار ۱۷۲
بلوار قیطریه، نبش کوچه شب تاب، پلاک ۱ واحد ۱۰ طبقه سوم ۲۱ اسفند – ۳۱ فروردین از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خوشنویسی - زمستان میلاد شمس مهرمریم ۱۷۳
پاسداران، گلستان دوم ،شماره ۱۲۰ – شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- مینا ۱۷۴
خیابان قائم مقام فراهانی ،پایین تر از تخت طاووس /مطهری/، کوچه شبنم ،شماره ۳ /طبقه منفی یک موسسه پرسش/ ۱۱ – ۲۱ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۱۹ نقاشی و مجسمه - روز_نو گروهی نات ۱۷۵
نیاوران، کوچه همایونفر ، کوچه سعدی، کوچه حافظ ،خیابان آیت الله محمودی، شماره ۹ – شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰   --- نقش جهان ۱۷۶
بزرگراه اشرفی اصفهانی ،ابتدای باغ فیض، خیابان ناطق نوری، نبش خیابان قانع، شماره ۲۶ --- نقشینه ۱۷۷
مدرس شمال، خیابان ظفر، خیابان تخارستان، انتهای نیل، میدان نیلوفر،کوچه سینا، شماره ۷   شنبه‌ها تعطیل است ۴ – ۱۸ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۱ یکشنبه تا پنجشنبه: از ساعت ۱۲ تا ۱۸ نقاشی - رد آنی گروهی نک ۱۷۸
خیابان تخت طاووس /مطهری/، خیابان جم ،خیابان غفاری شماره ۶۴ –دوشنبه‌ها تعطیل است ۱۱ – ۲۵ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ حجم – ظروف فرفره‌ای داود ملایی نگاه ۱۷۹
قیطریه، ضلع جنوبی پارک ،خیابان روشنایی، کوچه دلارارم، شماره ۳۳، زنگ سوم شنبه‌ها تعطیل است ۱۸ – ۲۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ ریحانه ریحانه روشنایی نگر ۱۸۰
لواسان، بلوار اصلی، نرسیده به میدان، شماره ۸۷۲ - شنبه‌ها تعطیل است     --- نگاه پلاس ۱۸۱
بلوار میرداماد، بالاتر از ایستگاه مترو، شماره ۲۱۴ ۱۸ – ۲۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۱۹ نقاشی مریم ابراهیم‌زاده نهاوند ۱۸۲
خیابان کلاهدوز،خیابان یار محمدی، کوچه طالاقانی ، شماره ۱۰، طبقه همکف - شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- نیوان ۱۸۳
میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک ۵١۴، خانه وارطان روز تعطیل ندارد ۱۱ – ۲۰ اسفند از ساعت ۱۰ تا ۲۰ خانه اول گروهی وارطان ۱۸۴
میدان ونک، خدامی، شماره ۷۲ شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- والی ۱۸۵
خیابان تخت طاووس /مطهری/، خیابان میرعماد ،کوچه دوازدهم، شماره ۱۱ شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ ---   ویستا ۱۸۶
خیابان تخت طاووس /مطهری/، خیابان میرعماد ،کوچه دوازدهم، شماره ۱۱شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- ویستا پلاس ۱۸۷
خیابان ولیعصر، بلوار اسفندیار، موزه امام علی --- ویونا ۱۸۸
میدان هفت تیر، بهار شیراز ،سلیمان خاطر، کوچه ابرار غربی، شماره  ۶۵پنجشنبه‌ها تعطیل است --- هفتان ۱۸۹
خیابان تخت طاووس /مطهری/، خیابان کوه نور ،کوچه پنجم، شماره ۸ پنجشنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- هفت ثمر ۱۹۰
خیابان کریمخان- خیابان ایرانشهر- مقابل پارک هنرمندان- بن بست نیکو شهر پلاک ۳ طبقه همکف روز تعطیل ندارد ۱۱ - ۲۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا۲۰ عکس - سیتوپلاسم گروهی هپتا ۱۹۱
خیابان کریمخان- خیابان ایرانشهر- مقابل پارک هنرمندان- بن بست نیکو شهر پلاک ۳ روز تعطیل ندارد ۱۱ – ۲۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ چیزهایی درباره من گروهی هپتا طبقه دوم ۱۹۲
خیابان کریم خان زند ، خیابان سنایی، کوچه چهارم غربی، شماره ۸ -  روز تعطیل ندارد ۴ – ۲۲ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۱۹ فرشید داوودی هما ۱۹۳
انقلاب، خیابان خارک، ضلع غربی تالار رودکی، شماره ۱۹ شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- هنر ایران ۱۹۴
خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی شمالی ، کوچه نعیمی، شماره ۱۶ شنبه‌ها تعطیل است ۴ – ۲۵ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی و طراحی احمد وکیلی هور ۱۹۵
خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان چهارم، شماره۲، طبقه اول آدینه ها به جز گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- هوم ۱۹۶
میدان انقلاب، جمالزاده شمالی، قبل از بلوارکشاورز ،قدرغربی، پلاک ۸۶ -  روز تعطیل ندارد   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- یسنا ۱۹۷
خیابان خردمند جنوبی، نرسیده به بلوار کریمخان زند، ساختمان افسر، پلاک ٧٠، طبقه اول پنج‌شنبه‌ها تعطیل است ۱۸ - ۲۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰     هنرهای تجسمی گروهی یاسمین ۱۹۸
خبرنامه هفتگی گالری گردی درباره برنامه نمایشگاه های حوزه هنرهای تجسمی و مفهومی در تهران و شهرستان ها      
برنامه گالری های ایران | آدینه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶  
اصفهان، خاقانی، کوچه افشین، بن بست حریر     --- اکنون اصفهان
ابشار دوم کوچه فرشید شماره ٣٢۴   ۴ – ۲۴ اسفند محدوده امن حاد صحیحی امروز اصفهان
خیابان آذر، بن بست سى و دوم /امین/، شماره ۱۷     --- سایان اصفهان
آبشار اول، شماره ۲۵ ۱۱ – ۲۱ اسفند از ساعت ۱۷ تا ۲۱ نقاشی – توده های خوشخیم عباس محمدی متن اصفهان
خیابان فردوسی، کوی هادی چرخاب، پلاک ۷/۱   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- موسسه  بنیان آفرینش معاصر اصفهان
خیابان استانداری، روبروی دانشگاه هنر اصفهان   صبح ها ۹ تا۳۰:۱۳ و عصرها ۱۵ تا ۱۸ --- موزه هنرهای معاصر اصفهان اصفهان
چهارباغ بالا،بعد از کارگران،انتهاى کوچه ٢٣،بن بست میخک،پلاک ٢۶   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- نقش قلم اصفهان
چهارراه اسپه کلا، رسالت۱۱،شاکر۵، مهرگان ۳   از ساعت ۱۶ تا ۲۱ --- ایسو آمل
جاده رشت انزلی، گورابجیر صحرا. کوچه سیار. شماره ۷۴ --- کوچه باغ انزلی
خیابان شریعتی، خیابان گل ،گل ۴ --- خیام بابل
کمربندی شرقی بوستان ۱۸ --- مولاییان بابل
خیابان تختی، کوچه قربانی، بن بست شادمان، شماره ۱۰ شنبه‌ها تعطیل است   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ --- الهی رشت
خیابان شریعتی،کوچه شماره ۱۹،پلاک ۱   از ساعت ۱۷ تا ۲۱ --- دیبا کرمان
خیابان جهاد     --- سروستان کرمان
مشهد، بلوار سجاد، خیابان گلریز، گلریز ۲، شماره ۱۰ - چهارشنبه و پنجشنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۲۰       --- فرزاد مشهد
مشهد،بلوار وکیل آباد ، ابتدای وکیل آباد ۲۳ /سید مرتضی / پلاک ۱/۲۰۸ --- سیاوشان مشهد
حد فاصل چهار راه دانش آموز و دانش آموز ۲۲ - شماره ۶   از ساعت ۱۷ تا ۲۱ --- دی مشهد
فلکه سنگی، به سمت چهارراه خلدبرین، روبروی ک۲۱، پلاک۱۱۰، طبقه سوم         --- آشنا شیراز
شیراز ، عفیف آباد، انتهای کوچه ۱۴ --- اردیبهشت شیراز
میدان مطهری، قدوسی شرقی، ابتدای خیابان صداوسیما،موسسه زیباگران     --- به نگار شیراز
چهارراه حافظیه، مرکز اسناد و کتابخانه ملی         --- تاروپورد شیراز
شیراز، حدفاصل میدان ابوکلام و میدان اطلسی، بین کوچه ۷ و ۹ - پنجشنبه ها تعطیل است   از ساعت ۱۷ تا ۲۱ --- جم شیراز
قصر دشت ، حدافاصل کوچه ۸۸ و ۹۰ - آدینه ها به جز گشایش تعطیل است   از ساعت ۱۰ تا ۱۳ --- سروناز شیراز
چهارراه حافظیه، به سمت دروازه قرآن، سمت چپ  کوچه ۱۴ «مجموعه هنری کیان»     --- صنم شیراز
چهارراه حافظیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس     --- علامی شیراز
معالی آباد، نبش رهبرماه ، مجتمع تجاری آفتاب، طبقه ۳، واحد۵۱۲ --- نارنج شیراز
  --- وصال شیراز
کامل‌ترین فهرست برنامه گالری های ایران را در هنرگردی بخوانید
 

دیدگاهتان را بنویسید