جواهراتی با الهام از علم

تا کنون با الهام از گیاهان، حیوانات و حتا کتابها جواهراتی طراحی و ساخته شده اند. حال اگر روزهای متمادی از طریق میکروسکوپ یا تلسکوپ در حال بررسی دنیا باشید، لوک کاکس و ایدویا لاهورتیگا زیورآلاتی باب سلیقه شما دارند.

این دو محقق بلژیکی که دکترای بیوشیمی دارند جواهراتی با الهام از علم و با استفاده از فلزهای گرانبها با کیفیتی عالی تولید می کنند. بیشتر این قطعات توسط چاپ سه بعدی تولید شده اند و این زوج هنری حتا بخشی از سود خود را در زمینه آموزش برای دانشمندان، دانشجویان و معلمین سرمایه گذاری می کنند. این دو می گویند: “ما از زمانی که به یاد داریم محقق بودیم و می خواهیم به علم توجهی لازم و درخوری شود.”

دیدگاهتان را بنویسید