دستگاه هاى مكانيكى هنرى در گالرى M.A.D

گالرى M.A.D كه به تازگى در سركال اونيو دبى بازگشايى شده است حال و هواى متفاوتى نسبت به دیگر گالرى هاى پیرامون خود دارد. همان گونه كه از نام گالری پيداست، تمامى آثار مكانيكى هستند و به محض ورود با مجموعه اى  از ماشين هاى مكانيكى روبه رومى شويم كه به چشم هم آشنا مى آيند و هم غریب. گويى با ماشين زمان وارد دنيايى مكانيكى شده‌ایم كه وسايل عادى مثل ساعت و يا موتور شكل پيشرفته تر و عجيب ترى به خود گرفته اند.

mad gallery_dubai_honargardi_artevents_2016 (1)

ماكسيميليان بوسير، هنرمند سويسى كه به تازگى از وى گزارشى در نيويورك تايمز منتشر شده است، صاحب و كيوريتر گالرى M.A.D  است. وى در روز افتتاحيه قصد خود را از بازگشايى اين گالرى چنين بيان كرد:

هميشه بهتر است آثار و اهدافت را نشان بدهى تا بخواهى توصيح بدهى. گالرى M.A.D مكانى است كه هنرمندانى خاص كه گويى فضايى هستند و با دنياى انسان هاى معمولى متفاوتند را دور هم جمع مى كند تا يگانگى هنرشان را در معرض ديد هنردوستان بگذارند

ماكسيميان بوسير – موسس شركت MB&F – در اكتبر ٢٠١١، یک گالرى به همين نام M.A.D هم در ژنو برپا كرد. دومين گالرى وى در سال ٢٠١٤ در تايوان بر پا شد و حالا با همين نام در دبى مشغول كار شده اند. بوسير مى گويد در ابتدا بازگشايى اولين گالرى، من و همكارانم آرزو داشتيم كسانى پيدا شوند كه متوجه آثار ما بشوند. حتى اميد به اين نداشتيم كه كسى وارد گالرى شود. اما سه سال بعد همه چيز تغيير كرد. آن ها در جهان شناخته شده و طرفداران خود را پيدا كردند. تا كنون ١٥٠٠٠ از اين گالرى ديدن كرده اند و بيش از هزار اثر هنرى-مكانيكى توسط بيست هنرمند خلق شده اند.

mad gallery_dubai_honargardi_artevents_2016 (2)

او و همكارانش اعتقاد دارند كه ماشين هاى مكانيكى مى توانند هنرمندانه به آثار خاص هنرى مبدل گردند.

ماكسيميليان بوسير بر اين باور است كه تنها اشيا نيستند كه بخش هنرى يك اثر را مى سازند، بلكه هر يك از اين آثار هنرى داستانى از زندگى هنرمند آن را بيان مى كنند. او مى گويد:

شما در اين گالرى تنها بازديد كننده اثر هنرى نيستيد ، بلكه در واقع قسمتى از زندگى خالق اثر را مشاهده مى كنيد

mad gallery_dubai_honargardi_artevents_2016 (3)
عکاس: آنا شاه محمدی

براى مثال موتورى كه در وسط سالن گالرى از بقيه آثار بيشتر خود نمايى مى كرد توسط هنرمند ژاپنى، به نام شيكارا ناگاتا خلق شده است. ماكسيميليان موتور هاى وى را در اينترنت ديده بود و با ايميلى كه از وى پيدا كرده بود با او قرار مى گذارد و به توكيو سفر مى كند تا با خالق اين موتورها ديدن كند. شيكارا ناغاتا در جزيره اى كه ١٨ ساعت با توكيو فاصله دارد زندگى مى كرده و تا به حال پنج موتور طراحى كرده بوده كه هىچ كدام را نتوانسته بود بفروشت. همسر و نرديكانش او را ترك كردند زيرا او هيچ گاه از ساختن موتورهايش دست نكشيد.

 

  • در نمايشگاه حال حاضر دبى آثارى از اين هنرمندان به چشم مى خورد:

ماكسيميليان بوسير  ( starfleet Machine Chocolate) و ( Melchior)

شيا هانگ ( To poseidon)

فرانك بوشوالد (آثار وى چراغ هاى مكانيكى هستند)

ليكينگلاند ( Applause Machine) ( Fingers MK III)

كوينتن كارنيل ( Apesanteur III) (Infini

شيكارا ناگاتا ( Chicara Art ONE)

اتش ام ٦ آر تى

دیدگاهتان را بنویسید