گالری شماره شش پائیز را با نمایشگاهی از نقاشی های سعیده حاتمی (متولد 1357) آغاز می‌کند. آیدین خانکشی پور در استیتمنت این نمایشگاه نوشته است:

هی زن تو در این سیاره چه کاره ای؟

صدای سکوت و حضور خلا تمام دنیای سعیده را تحت تاثیر قرار داده است. خویش نگاری هایی که حاکی از خلوت عمیق و پر جزییات اوست.
در این فضای سرد، خویشتن آدمی تفاوتی با گلی خشکیده یا توپی برای بازی ندارد!
چرایی وجود آدمی در میانه ی حیات خویش چنان بر تصاویر سنگین است که هیچ کنشی مابین انسانِ بی دست و پا و فضای هستی اش شکل نمی گیرد و نگاه کردن و خیره ماندن تنها عمل قابل ذکر اوست!
می توان توالی روزهای روزمره ی او را به وضوح دید و از خود پرسید، هی زن تودر این سیاره چه کاره ای؟

آیدین خانکشی پور 

این نمایشگاه از سوم تا دهم مهرماه 1394 برپا است.

۰ Comments

Leave a reply

کلیه حقوق متعلق به مجموعه هنرگردی می‌باشد. طراحی و پشتیبانی وب سایت از شاریوت

با ما در تماس باشید

برای ارتباط با هنرگردی از این بخش استفاده نمایید

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account