نگاهی به فروش آثار سهراب سپهری در سال های اخیر

سهراب چهره ای دوست داشتنی و نامدار در بین ما ایرانی هاست، اما نکته جالب در مورد این هنرمند معاصر که پس از مرگش راه به حراجی های معتبر و بزرگ دنیا باز کرده است، فروش نقاشی های این شاعر با رقوم بسیار بالا و بعضا خارج از محدوده کارشناسی حتی با اکسترمم قیمت گذاری بوده است. معمول است که در حراجی های معتبر خریداران آثار حتما از پیش به خرید برخی موارد علاقه نشان دهند و به کارشناسان مختلف برای مشورت در این موارد رجوع کنند. البته این شاید تنها نگاهی باشد برای دلالان هنری و آندسته که به دنبال خرید آثار هستند و میدانند که تعداد محدودی از این امضای هنری وجود دارد و آینده ای درخشان. خریدار این آثار را کسی نمی شناسد اما مسلما آنها سهراب را می شناختند. آثار سهراب سپهری البته از بهترین ها و به خصوص جالب توجه ترین  آثار موجود در حراجی ها بوده اند، شاید دانش پس ذهن او از فلسفه و شعر را بتوان مهمترین المان برای خلق چنین نقاشی هایی دانست، سادگی در آثار سهراب سپهری و نگاه بدون مهر شخصی شده او بر طبیعت بی جان همواره مورد نظر کارشناسان هنری بوده است.

نکات جالبی هم در مورد این معاملات به چشم میخورد که در این بین می توان به نوسان قیمت در بازار هنر ایران و رشد بالای قیمت آن نسبت به بازار های عربی و اروپایی اشاره کرد. تا امروز به این صورت بوده است که یک اثر از سهراب در حراج کریستی دوبی با قیمتی نزدیک به نیم میلیون دلار فروش رفته است اما بعد از آن تابلوی دیگری در حراج تهران رکورد فروش حتی بالای یک و نیم میلیون دلار را زده است.

جدول زیر سیر فروش و نوسان قیمت آثار سپهری را به دلار نشان میدهد، رفرنس این قیمت ها سایت های حراجی ها هستند:

  • Christie’s Dubai
  • Sotheby’s London
  • Bonhams Dubai
  • Tehran Auction
تاریخ محل حراجی قیمت پایه $ تخمین فروش $ قیمت فروش رفته $
۲۰۰۷ کریستی دوبی ۳۵٫۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰ ۷۹٫۰۰۰
۲۰۰۸ بونمز دوبی ۵۰٫۰۰۰ ۱۶۸٫۰۰۰
۲۰۰۸ کریستی دوبی ۱۸٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰ ۶۷٫۰۰۰
۲۰۰۸ کریستی دوبی ۱۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱۹۲٫۰۰۰
۲۰۰۸ ساتبی لندن ۱۷۳٫۰۰۰ ۲۱۰٫۰۰۰
۲۰۰۸ کریستی دوبی ۳۰۲٫۰۰۰
۲۰۰۹ کریستی دوبی ۱۵۰٫۰۰۰ ۱۸۲٫۵۰۰
۲۰۱۰ ساتبی لندن ۲۱۰٫۰۰۰ ۱۷۶٫۰۰۰
۲۰۱۰ ساتبی لندن ۲۸۹٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰
۲۰۱۰ ساتبی لندن ۲۸۹٫۰۰۰ ۵۵۰٫۰۰۰
۲۰۱۱ کریستی دوبی ۶۶۲٫۰۰۰
۲۰۱۱ کریستی دوبی ۲۶۶٫۰۰۰
۱۳۹۱ – ۲۰۱۲ حراج تهران ۶۰٫۰۰۰ ۶۲٫۰۰۰
۲۰۱۲ کریستی دوبی ۲۶۶٫۵۰۰
۲۰۱۲ کریستی دوبی ۱۴۷٫۷۵۰
۱۳۹۳ – ۲۰۱۴ حراج تهران ۵۱٫۰۰۰ ۸۱٫۰۰۰ ۱۸۳٫۰۰۰
۱۳۹۳ – ۲۰۱۴ حراج تهران ۶۱٫۰۰۰ ۱۱۴٫۰۰۰ ۲۲۸٫۰۰۰
۲۰۱۴ کریستی دوبی ۸۰٫۰۰۰ ۱۳۵٫۰۰۰
۱۳۹۴ – ۲۰۱۴ حراج تهران ۶۰۰٫۰۰۰
۱۳۹۴ – ۲۰۱۴ حراج تهران ۹۱۲٫۰۰۰
۲۰۱۶ کریستی دوبی ۲۲۷٫۰۰۰
قیمت کل فروش ۶٫۲۱۵٫۷۵۰

 

دیدگاهتان را بنویسید