بی شکل شیشه ای

چیدمان  بی شکل “Amorphous”  توسط استودیو NOSIGNER  طراحی شده و نورپردازی آن را Izumi Okayasu برای هفته ی طراحی میلان انجام داده است. ۵۰۰۰ قطعه شیشه در فضا معلق هستند و یک ساختار مولکولی بی شکل را به یاد می آورند که زمان و مکان را به دام انداخته است. چیزی که مانند منجمد کردن انفجار شیشه در هوا است. اشکال به وجود آمده در اینجا دری جدید برای نمایش زیبایی واقعی موجود در طبیعت می گشایند. در حقیقت آنها محصول تخیل طراحان نیستند، بلکه در حقیقت فرایند های تبلور شگف انگیزی را که در داخل مولکول های شیشه اتفاق می افتند شرح می دهند. کل نمایشگاه مانند یک موزه ی شیشه است و بخشی از شگفتی های دنیای شیشه ها را آشکار می کند.

“Amorphous”  ساختار مولکولی شیشه با بزرگنمایی اتم های یک بیلیون بار بزرگتر را تکرار می کند.هزاران تکه معلق شیشه با ویژگی شیشه های های-تک  AGC که برای گوشی های هوشمند به کار می رود، به نمایش در آمده است. بازدید کنندگان با اثرات رنگین کمانی نور و انعکاس های شگفت آور احاطه شده اند. علاوه بر این تاثیرات شگفت انگیز، AGC محصولات متعدد منحصر به فردی از شیشه ها را مانند Dragontrail را که بیشتر برای گوشی های اپل و تبلت ها استفاده می شود، معرفی می کند که بسیار باریکتر و ۸ بار مقاوم تر و منعطف تر است.

"با چیدمان“Amorphous” هدف ما ترویج محصولات شیشه ای برای همه ی حرفه ای ها و به خصوص طراحان صنعتی بود".

Amorphous

"این ایده ی کلیشه ای وجود دارد که به دلیل شکنندگی زیاد شیشه، نیاز است که با احتیاط با آن برخورد شود. شیشه های ما ایمنی بیشتری را فراهم می کند و ما پیش بینی می کنیم که در آینده برنامه های کاربردی خود را تا حد زیادی افزایش خواهد داد".

استودیوی طراحی NOSIGNER  "چیزی غیر قابل درک" را خلق کرده است، کاری که فراتر از قوانین و نظم عادی طراحی است. هدف آنها نیز ابتکار و نوآوری جمعی است: از فناوری تا آموزش، از پایداری و تبادلات فرهنگی تا طراحی با منابع باز.

بی شکل شیشه ای

چیدمان  بی شکل “Amorphous”  توسط استودیو NOSIGNER  طراحی شده و نورپردازی آن را Izumi Okayasu برای هفته ی طراحی میلان انجام داده است. ۵۰۰۰ قطعه شیشه در فضا معلق هستند و یک ساختار مولکولی بی شکل را به یاد می آورند که زمان و مکان را به دام انداخته است. چیزی که مانند منجمد کردن انفجار شیشه در هوا است. اشکال به وجود آمده در اینجا دری جدید برای نمایش زیبایی واقعی موجود در طبیعت می گشایند. در حقیقت آنها محصول تخیل طراحان نیستند، بلکه در حقیقت فرایند های تبلور شگف انگیزی را که در داخل مولکول های شیشه اتفاق می افتند شرح می دهند. کل نمایشگاه مانند یک موزه ی شیشه است و بخشی از شگفتی های دنیای شیشه ها را آشکار می کند.

“Amorphous”  ساختار مولکولی شیشه با بزرگنمایی اتم های یک بیلیون بار بزرگتر را تکرار می کند.هزاران تکه معلق شیشه با ویژگی شیشه های های-تک  AGC که برای گوشی های هوشمند به کار می رود، به نمایش در آمده است. بازدید کنندگان با اثرات رنگین کمانی نور و انعکاس های شگفت آور احاطه شده اند. علاوه بر این تاثیرات شگفت انگیز، AGC محصولات متعدد منحصر به فردی از شیشه ها را مانند Dragontrail را که بیشتر برای گوشی های اپل و تبلت ها استفاده می شود، معرفی می کند که بسیار باریکتر و ۸ بار مقاوم تر و منعطف تر است.

"با چیدمان“Amorphous” هدف ما ترویج محصولات شیشه ای برای همه ی حرفه ای ها و به خصوص طراحان صنعتی بود".

Amorphous

"این ایده ی کلیشه ای وجود دارد که به دلیل شکنندگی زیاد شیشه، نیاز است که با احتیاط با آن برخورد شود. شیشه های ما ایمنی بیشتری را فراهم می کند و ما پیش بینی می کنیم که در آینده برنامه های کاربردی خود را تا حد زیادی افزایش خواهد داد".

استودیوی طراحی NOSIGNER  "چیزی غیر قابل درک" را خلق کرده است، کاری که فراتر از قوانین و نظم عادی طراحی است. هدف آنها نیز ابتکار و نوآوری جمعی است: از فناوری تا آموزش، از پایداری و تبادلات فرهنگی تا طراحی با منابع باز.

“چیدمان بی شکل” در هفته طراحی میلان

بی شکل شیشه ای

چیدمان  بی شکل “Amorphous”  توسط استودیو NOSIGNER  طراحی شده و نورپردازی آن را Izumi Okayasu برای هفته ی طراحی میلان انجام داده است. ۵۰۰۰ قطعه شیشه در فضا معلق هستند و یک ساختار مولکولی بی شکل را به یاد می آورند که زمان و مکان را به دام انداخته است. چیزی که مانند منجمد کردن انفجار شیشه در هوا است. اشکال به وجود آمده در اینجا دری جدید برای نمایش زیبایی واقعی موجود در طبیعت می گشایند. در حقیقت آنها محصول تخیل طراحان نیستند، بلکه در حقیقت فرایند های تبلور شگف انگیزی را که در داخل مولکول های شیشه اتفاق می افتند شرح می دهند. کل نمایشگاه مانند یک موزه ی شیشه است و بخشی از شگفتی های دنیای شیشه ها را آشکار می کند.

“Amorphous”  ساختار مولکولی شیشه با بزرگنمایی اتم های یک بیلیون بار بزرگتر را تکرار می کند.هزاران تکه معلق شیشه با ویژگی شیشه های های-تک  AGC که برای گوشی های هوشمند به کار می رود، به نمایش در آمده است. بازدید کنندگان با اثرات رنگین کمانی نور و انعکاس های شگفت آور احاطه شده اند. علاوه بر این تاثیرات شگفت انگیز، AGC محصولات متعدد منحصر به فردی از شیشه ها را مانند Dragontrail را که بیشتر برای گوشی های اپل و تبلت ها استفاده می شود، معرفی می کند که بسیار باریکتر و ۸ بار مقاوم تر و منعطف تر است.

"با چیدمان“Amorphous” هدف ما ترویج محصولات شیشه ای برای همه ی حرفه ای ها و به خصوص طراحان صنعتی بود".

Amorphous

"این ایده ی کلیشه ای وجود دارد که به دلیل شکنندگی زیاد شیشه، نیاز است که با احتیاط با آن برخورد شود. شیشه های ما ایمنی بیشتری را فراهم می کند و ما پیش بینی می کنیم که در آینده برنامه های کاربردی خود را تا حد زیادی افزایش خواهد داد".

استودیوی طراحی NOSIGNER  "چیزی غیر قابل درک" را خلق کرده است، کاری که فراتر از قوانین و نظم عادی طراحی است. هدف آنها نیز ابتکار و نوآوری جمعی است: از فناوری تا آموزش، از پایداری و تبادلات فرهنگی تا طراحی با منابع باز.

دیدگاهتان را بنویسید