پرفورمنس “در میان حباب” در گالری اعتماد

[intergeo id=”AM3UTM”][/intergeo]  

نمایشگاه گروهی “تو همیشه در تاریکی قدم بر می داری” در گالری سیحون

[intergeo id=”AM4UTM”][/intergeo] تو همیشه در تاریکی قدم بر میداری   آغاز بر این است که از خودی سرچشمه می گیرد که آرزوهایی گران در دل دارد. آزادی می طلبد و…

لیست نمایشگاه های سواحل میامی در سال 2014

هر ساله در کشور های مختلف برنامه های هنری اجرا می شود اما می توان این برنامه را بزرگترین رویداد قاره آمریکا دانست هرچند امسال به نظر بسیار پربارتر از…