مصائب گالری ‌داری‌ در دوران کرونا

در پی بحران مالی به وجود آمده ناشی از همه‌گیری کرونا در دنیای هنرهای تجسمی، شیوه‌های بهینه و نوین گالری ‌داری در حال شکل گیری است.

تمدید تعطیلی مراکز فرهنگی هنری تهران تا پایان هفته جاری

استاد محمدرضا شجریان به خاک سپرده شد

گفتگو با سیروس مالک

خارج از دسترس؛ گفتگو با آرزو شهدادی

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹

آرت بازل در دوران کرونا

شنبه بعد از گالری گردی / شماره سه

برنامه گالری گردی | آدینه ۴ مهر ماه ۱۳۹۹

روایت ویروس‌زدگی؛ گفتگو با هنرمندان نمایشگاه کووید۱۹

شنبه بعد از گالری گردی / شماره دو

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

شنبه بعد از گالری گردی / شماره یک

فرهنگ عینی و فرهنگ ذهنی نیوشا توکلیان

بحران مالی در خانه هنرمندان ایران