نگاهی به فروش آثار سهراب سپهری در سال های اخیر

سهراب چهره ای دوست داشتنی و نامدار در بین ما ایرانی هاست، اما نکته جالب در مورد این هنرمند معاصر که پس از مرگش راه به حراجی های معتبر و…