در جستجوی فریده در راه اسکار

فیلم مستند «در جستجوی فریده» به عنوان نماینده‌ی سینمای ایران برای اسکار ۲۰۲۰ معرفی می‌شود. در کنار تمامی دیدگاه‌های گوناگونی که در پی این گزینش مطرح شده، به جرات می‌توان…