یونسکو آش پلو را هم برای تاجیکستان و ازبکستان ثبت کرد

پس از ثبت مشترک نوروز، یونسکو در همایش خود در اتیوپی آش پلو تاجیکی و ازبکی را به فهرست میراث فرهنگی خود افزوده است. “آش پلو” را مقام‌های تاجیکستان و…