نمایشگاه اصفهان در قلب واشینگتن

دو هنرمند ایرانی نمایشگاهی در پایتخت آمریکا به نام «اصفهان» برگزار کردند جرج تاون، محله ای قدیمی و سرزنده در قلب واشنگتن پایتخت آمریکاست که با کافه رستورانها ، بوتیک‌ها…