معماری اکسپرسیونیستی

در راستای روند پیدایش و تکامل اکسپرسیونیم در نقاشی آلمان، معماری آلمانی در اوایل سده‌ی بیستم شکل‌هایی تازه‌تر و آزادتر به خود گرفت که همگی از نوآوری‌های ساختاری و تاخت و…