هنرمند ها دیوانه‌اند یا مردم؟

اگر شما هم هنرمند هستید یا قصد دارید در آینده هنرمند شوید، همین ابتدا بهتر است برویم سراغ اصل مطلب و اعلام کنیم که برایتان از طرف گوگل اخبار بدی…