درباره نمایشگاه گروهی طراحی هفت دانگ در گالری نگر

گالری نگر در واپسین روزهای خرداد ماه میزبان نمایشگاه گروهی طراحی “هفت دانگ” بود. محمدرضا عرب‌خزائلی آثار حاضر در نمایشگاه را از طراحی های هنرمندانی چون پوریا احیایی، بیتا پور‌حسینی، آیدا…