مصاحبه شایان شعبان با استاد محمد ابراهیم جعفری

محمد ابراهیم جعفری متولد ۱۳۱۹ در شهر بروجرد استان لرستان است. پدرش تاجر و باغدار بود. محمدابراهیم پر شور و از کودکی به طبیعت بسیار علاقه مند است. دبستان را…