نمایش مبلمان و پوشاک مشبک در پاتریک گالری

گالری پاتریک پریش در غرفه میامی ترکیبی از مبلمان طراحی شده توسط مینه سوتا استودیو RO / LU و پروژه های متعدد طراحان لباس نیویورکی، که هر دو از شبکه…