چرا باید از گالری اثر هنری بخریم؟

در گذشته جمع‌آوری مجموعه‌ای از آثار هنری صرفا در انحصار ثروتمندان بود اما این روزها به لطف گسترش ارتباطات، دستیابی به هنرمندان بسیار آسان‌تر شده و به دلیل فراوانی گالری…