توفان به تاج محل آسیب رساند

توفان باعث تخریب دو مناره بنای تاریخی تاج محل در شهر آگرا در هند شده است. بنای تاج محل اگرچه برای تمامی جهانیان اهمیت دارد، اما به واسطه‌ی معمار ایرانی‌اش،…