خط نقاشی های احمد محمد پور در نگارخانه بهنام دهش پور

به گزارش هنرگردی به نقل از روابط عمومی موسسه خیریه بهنام دهش پور، نگارخانه‌ی این موسسه روز آدینه ۵ آبان ماه ۱۳۹۶ میزبان نمایشگاه خط نقاشی های احمد محمد پور با عنوان…